การ Transfer Knowledge กับ ปัญหา...

การ Transfer Knowledge...

      การ Transfer Knowledge เป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาองค์กรค่ะ  แต่บางครั้งก็ต้องประสบกับปัญหาบางอย่าง  ซึ่ง

ทำให้การ Transfer Knowledge ไม่ได้ผล  ปัญหาที่พบบ่อยๆ ก็เช่น ในงานที่เป็นวิชาชีพ  มักจะมีการหวงความรู้ หรือที่เรียกว่าหวงวิชาค่ะ  ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ที่ในองค์กรที่มีงานที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์  ผู้ที่มีความรู้มาก มีประสบการณ์มาก  ก็มักจะไม่เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ของตนให้กับบุคคลอื่น  ด้วยกลัวว่าความสำคัญของตนเองจะลดลง   หรือปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ในบริษัทข้ามชาติ ที่มีพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างชาติ หาก

มีการ meeting  คนไทยมักจะเงียบ และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  ซึ่งต่างกับคนต่างชาติ เช่น คนญี่ปุ่น , อเมริกา ที่แสดงความคิดเห็นเต็มที่ในห้องประชุม  ทำให้ไม่สามารถที่จะมีการ Transfer Knowledge ได้สำเร็จ  ปัญหาอีกแบบหนึ่งซึ่งมักจะเจอ  แต่ไม่คิดว่าจะเจอ   รู้ไหมค่ะว่าคืออะไร  ใครจะเชื่อบ้างค่ะว่าองค์กรที่รวมคนเก่งๆไว้มากๆ  จะเจอปัญหา

การ Transfer Knowledge แต่คนทุกคนย่อมมี ความคิดเห็นของตนเอง หรือเรียกว่า EGO ค่ะ   คนบางคนมี EGO สูงมาก  จนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆเลย  รู้เพียงอย่างเดียวว่า...ฉันทำถูกแล้ว...ฉันเข้าใจถูกที่สุด  ก็เลยทำให้การ

Transfer Knowledge มีปัญหาได้ค่ะ  การที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้  ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย  อันดับแรกเลย  ผู้บริหารต้องยอมรับก่อนว่ามันคือปัญหา  และถึงเวลาที่ต้องแก้ไข  หากผู้บริหารไม่มองว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหา

และปล่อยให้ดำเนินต่อไป  ก็คงจะไม่สามารถทำให้การ Transfer Knowledge สำเร็จได้  และหากยอมรับว่าเป็นปัญหาแล้ว  ก็ต้องมีการวางแผนแก้ไข  ได้แก่ การทำให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน คือ เป้าหมายขององค์กร ให้ทุกคนรับรู้ว่าตนเองมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร และสร้างการทำงานเป็นทีม มีการประเมินผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  คือประเมินทั้งผลงานรวม และผลงานเดี่ยว เพื่อเป็นการลดการแข่งขันกัน และ ลด EGO ของพนักงานลง

หากสามารถทำได้อย่างนี้แล้ว  ปัญหาในการ Transfer Knowledge ก็จะลดลงได้แน่นอนค่ะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน naiyanajaturanonความเห็น (0)