ปัญหาที่เกิดsharing km-tranffer km

ปัญหาที่เกิดsharing km-tranffer km

ปัญหาที่เกิดsharing km-tranffer km ไม่ประสบความสำเร็จ

1.การไม่เปิดเผยความจริง การที่เราได้รับการบอกต่อ ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมภาษณ์ การบอกเล่า การสอบถามก็ตาม หากผู้ที่เราสอบถามไม่พูดความจริงก็ทำให้ได้รับสิ่งที่ผิดๆ

แนวทางแก้ปัญหา รับมาแล้วควรพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน ก่อนที่จะเชื่อหรือปฏิบัติตาม เช่นข้อมูลของผู้ส่ง ข้อเท็จจริงต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างขณะนั้น

2.การถูกครอบงำ การถูกบังคับการเอนเอียงหรือการมีข้อจำกัดเกิดขึ้นเช่นเวลา สถานการณ์ต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ปัญหา การส่งข้อมูลหรือการถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นบางครั้งเราควรพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของtacitที่เราจะส่ง ไป

3.ความรู้หรือความคิดเห็นของผู้รับและผู้ส่งมีความแตกต่างกัน เนนื่องจากความแตกต่างของคนเราทำให้มองเรื่องเดียวกันแตกต่างกันออกไป

แนวทางแก้ปัญหา ทั้งผู้รับและส่งควร open mind ในการเปิดรับข้อมูลอย่าปิดกั่นตัวเองเพราะสิ่งที่เรารับมาหรือเจอมา ล้วนทำให้เราเกิดความทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และพิจารณาก่อนนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการเรียนวิชาkmความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#for#public#administration

หมายเลขบันทึก

1229

เขียน

14 Jul 2005 @ 18:25
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก