Transfer Knowledge

ช่องว่างระหว่างวัยกับการ Transfer Knowledge

สำหรับในหน่วยงานราชการ  จะมีบุคลากรรุ่นเก่าอยู่จำนวนหนึ่งที่มีอายุราชการยาวนาน  ซึ่งอาจจะดำรงตำแหน่งในระดับสูง  และคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากพอสมควรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และหากคุณจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลเหล่านี้คุณจะเกิดความลำบากใจเพียงใด   คงจะรู้สึกอึดอัดบ้าง  ก็คงเหมือนๆ กันคะ  เคยต้องไปทำงานตรวจสต็อกอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานหน่ง  ซึ่งเมื่อก่อนนี้ จนท.ที่ปฎิบัติงานอยู่นั้นค่อนข้างมีอายุมีพอสมควร  เมื่อต้องเข้าไปร่วมทำงานตรงนี้  ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดของเจ้าหน้าที่คนเดิม  ต้องเรียนรู้อุปกรณ์แต่ละอย่างว่ามีชื่อว่าอย่างไร  ราคา  และตำแหน่งที่จัดวาง  ความถี่ในการใช้ (ทุกวัน/บ่อย/นานๆครั้ง)  เพื่อจะได้จัดซื้อได้ถูกต้อง  เมื่อทราบข้อมูลและเรียนรู้งานได้ซักระยะ  จึงรู้ว่าปัญหาการทำงานอย่างหนึ่งคือ  จนท.ตรวจสอบสต๊อกล่าช้า  ใช้เวลาการทำงานเป็นอย่างมาก  เพราะไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ต้องตรวจนับด้วยมือ  ดังนั้นจึงได้ให้ จนท. คอมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายที่จะช่วยในการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำคู่มือเพื่อให้ จนท.คนเดิมได้มีการศึกษาการใช้งาน  และเมื่อมีปัญหาด้านคอมพิวเตอร์  ก็ช่วยสอนให้  ช่วยกันแก้ปัญหา  เมื่อถึงตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างวัยก็ไม่มีปัญหาในการทำงานมากนักนะ  ถ้าเรามีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ความรู้กัน 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My KM Diaryความเห็น (0)