Knowledge tranfering & Sharing - Problem

ปัญหาการถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ ทุกคนประสบ แต่ไม่ทุกคนที่รู้วิธีแก้ไข

การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่ดี ควรจะสนับสนุน ปัจจุบันมีความพยายามที่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรในหลายๆองค์กร แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งผู้รับสาร ผู้ส่งสาร หรือตัวสารเองไม่เหมาะสมต่อการสื่อด้วยเทคนิคนั้น ปัญหาการถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ในองค์กรที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่มีอยู่ว่า

1. องค์กรที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่เป็นองค์กรที่ใหญ่มาก มีพนักงานกว่า 3,000 คน มีสาขาอยู่แต่ละภูมิภาคประมาณ 10 แห่งทั่วประเทศ โอกาสที่จะได้พบหน้าค่าตา รู้จักกันมีน้อยมาก ถึงแม้จะมีโอกาสร่วมงานกันบ้างเพียงทางโทรศัพท์ ดังนั้นจึงไม่อาจสามารถเปิดเผยข้อมูลได้หมดเพราะว่ายังไม่เกิดความไว้วางซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ก็เป็นปัญหาทั้งที่มีแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริงอยู่มากมายแต่ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ใช้การถ่ายทอดไม่ถูกวิธี เช่น บางครั้งมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์หรือโปรแกรมใหม่ๆโดยการบรรยายเท่านั้น ทั้งๆที่การที่จะถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้เหล่านี้ควรจะใช้วิธีการปฎิบัติมากกว่า อาจจะเป็น On the job training หรือ Workshop ก็ได้ ทำให้การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้นั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คล้ายๆกับการเรียนภาษาอังกฤษของเมืองไทย เขียนได้ อ่านออก แต่พูดไม่ค่อยได้ เพราะบ่อยครั้งวิทยากรที่มาให้ความรู้จะสอนแต่ทฤษฎี แต่เมื่อผู้ปฎิบัติงานสอบถามเกี่ยวกับการนำไปใช้งานจริงๆก็ไม่สามารถให้คำตอบได้

3. ภาษาก็เป็นปัญหาที่สำคัญเช่นกัน เพราะว่าคู่มือ ขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่าเข้าใจว่าเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับ เพราะองค์กรที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ได้สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างจากทั้งประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน ซึ่งบางครั้งคู่มือ ขั้นตอนที่ให้มาบาง version เองก็เป็นภาษาของประเทศท่ผลิตเอง ลำพังเพียงภาษาอังกฤษก็แทบจะวิ่งหนีกันอยู่แล้ว เจอแบบนี้พวกคู่มือ ขั้นตอนทั้งหลายก็ถูกเก็บเข้าตู้ทันที่ สภาพคู่มือ ขั้นตอนยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่เลย แต่อุปกรณ์นั้นถูกใช้งานจนเก่าหมดแล้ว สุดท้ายก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นั้น

นี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเจอการถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ ถึงแม้ปัญหาจะเป็นสิ่งที่ทุกตนไม่อยากเจอแต่ก็เป็นสิ่งท้าทายให้เราเข้าไปแก้ปัญหา ถ้าเราสามารถทำมั้นได้เราก็จะยิ่งภูมิใจในสิ่งที่เราทำ ปัญหายิ่งยากยิ่งเป็นการบ่งบอกความสารถของเรา ปัญหาการถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ ทุกคนประสบ แต่ไม่ทุกคนที่รู้วิธีแก้ไข    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Why Knowledge Management?ความเห็น (0)