กศน.ละแม ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งการเรียนรู้ จังหวัดชุมพร ขอได้โปรดรับเป็นน้องใหม่ไว้ด้วย