ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ ( ตอนที่4 )

อคติของผู้ฟัง

ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ ( ตอนที่4 )
อคติของผู้ฟัง   อีกสาเหตุที่อาจทำให้ความรู้ถูกเบี่ยงเบนหรือไม่ได้รับความรู้ไปเลย   เพราะมีผู้ฟังบางส่วนที่คิดว่าตัวเองรู้และมีประสบการณ์มากกว่าจึงไม่ยอมรับฟังคนอื่น      หรืออีกอย่างเกิดจากผู้ฟังไม่พอใจผู้ถ่ายทอดอยู่ก่อนแล้ว

อาจจะเป็นเพราะเคยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน  หรือรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้ถ่ายทอดอยู่นานแล้ว     เป็นต้น   

ปัจจัยข้อนี้  ณ  เวลานี้ยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)