สารพัดปัญหาในการทำ KM

     การทำ KM ย่อมมีปัญหาบ้างพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขป้องกันไม่ได้ มีแนวทางมาเสนอหลายๆ ปัญหา ดังนี้

1. ผู้บริหาร : ผู้บริหารระดับสูงสำคัญมากๆ ต้องใจถึง ใจกว้าง มีศรัทธา และทำตนเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า ท่านเอาจริง

2. ทีมงาน : การเลือกทีมงานเพื่อมารองรับการทำ KM ก็ค่อนข้างจะสำคัญ การทำเพียง Workshop เป็นแค่การเพิ่มความเข้าใจเท่านั้น ยังไม่ใช่การปฎิบัติที่แท้จริง ในการเลือกทีมงาน ควรดูคนที่มีอำนาจสั่งการสูงพอมาร่วมทีม

3. ฝ่ายฝึกอบรม : เราควรเอาคนที่สามารถกุมขุมกำลังขององค์กรมาทำ จะทำให้ระบบคิดดีขึ้น ให้คิดใหม่ ทำใหม่ ในการบริหารสมัยใหม่ ฝ่ายอบรมคือหนึ่งในกุญแจ แห่งความสำเร็จขององค์กร

4. ฝ่ายที่กุมกำลังสำคัญขององค์กร : บุคคลเหล่านี้มักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทำ KM ก็คือการปรับทัศนคติบุคคลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

5. ที่ปรึกษา และวิทยากร : บุคคลเหล่านี้คือ ต้นแบบ หรือตัวอย่าง ของคนทั้งองค์กร ถ้าเลือกมาผิด ก็ผิดตั้งแต่ต้น

6. ศูนย์การเรียนรู้ : เริ่มแรกศูนย์การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทมากมาย เพราะหากคนในองค์กรยังไม่ใฝ่รู้ ก็จะเป็นการลงทุนไปสูญเปล่า ดังนั้น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูพฤติกรรมของคนในองค์กรของเราดีกว่า

7. บอร์ด กระดาน วารสาร เว็ป ฯลฯ : การที่เราลงทุนทำบอร์ด กระดาน วารสาร เว็ป ฯลฯ ต่างๆ ไม่ได้จะช่วยให้องค์กรของเราเป็น KM ได้ เราต้องเน้นการสอนแบบอื่นประกอบด้วย

8. วัฒนธรรมขององค์กร : ผู้บริหารระดับสูง ต้องสร้างคุณค่า สร้างวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศ ให้คนกล้าคิด กล้าลอง กล้าเปิดเผย ในมีลักษณะการเรียนรู้ ก็ต้องยกย่อง ชื่มชม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)