อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   ปัจจุบันขึ้นกับกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

              อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  มีเนื้อที่ 198,125  ไร่   คลอบคลุมทั้งในส่วนของป่าชายเลน ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมดเกือบ 40 เกาะ   โดยเฉพาะบางเกาะมีจุดดำน้ำดูปะการังรูปทรงสวยงาม   และมีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย  การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ในท้องถิ่น  มีพื้นที่คลอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอปะทิว  

          บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  ตั้งอยู่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร กลางป่าชายเลนมีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  เชื่อมด้วยสะพานไม้ทอดยาวเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เลียบคลองท่าจระเข้เข้าไปในป่าชายเลน  เส้นทางเหมาะสำหรับศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าในป่าชายเลน นั่งเรือดูนกน้ำในป่าชายเลน และพายเรือคยัค ก็สะดวกและมีความสนุกเพลิดมิใช่น้อยเลย  รวมทั้งมีจุดชมวิวบนเขาโพงพาง  ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์กลางท้องทะเลได้อย่างงดงาม

          อุทยานฯ มีหาดทรายทอดยาวกว่าร้อยกิโลเมตร คลอบคลุมชายฝั่งทะเลเกือบครึ่งหนึ่งฃองความยาวทั้งหมดของจังหวัดชุมพร  มีชายหาดสวยงามน่าเที่ยวตามแนวชายฝั่งหลายแห่ง เช่น อ่าวทุ่งมะขาม หาดทรายรี อันเป็นที่ตั้งศาลกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ และจุดชมวิวเขาเจ้าเมือง  ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เกาะกลางท้องทะเลชุมพร ได้อย่างงดงามและชัดเจน  เขตอำเภอเมือง ยาวประมาณ 4 กม. หาดทรายรีสวี อ.สวี หาดอรุโณทัย ที่ทอดยาวประมาณ 6 กม.ในเขตอ.ทุ่งตะโก