ปัญหา อุปสรรคของ Knowledge transfer และ Knowledge sharing

หากไม่ต้องการเหนื่อยคนเดียว ก็ต้องให้ Knowledge sharing / Knowledge transfer

ปัญหา อุปสรรคของ Knowledge transfer และ Knowledge sharing ทีพบเห็นอยู่บ่อยๆคือหวงความรู้ เรียกง่ายๆว่ากั๊ก....ซึ่งจะเห็นในทุกๆองค์กร โดยเฉพาะพนักงานคนเก่าๆที่ทำงานมานาน เมื่อมีพนักงานใหม่ๆเข้ามา....บางคนก็ไม่สอนอะไรเลย บางคนสอนเมื่อเราถาม พนักงานใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องเรียนรู้ และทำงานด้วยตนเอง เพราะกลัวว่าพนักงานใหม่จะมาเหนือกว่าเรา สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้องค์กรเติบโตช้า เพราะพนักงานที่เข้ามาใหม่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าที่มีพนักงานรุ่นพี่คอยสอน และแนะนำ....เมื่อพนักงานเก่าทำกับพนักงานใหม่ ต่อไปพนักงานรุ่นหลังๆก็จะถูกสิ่งเหล่านี้กลืนกินเป็นวัฒนธรรมองค์กรไป....

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับในฝ่ายที่เราทำงานอยู่ เพราะพี่พนักงานคนเก่าจะสอนงานให้เราทั้งหมด โดยให้เราจดบันทึกไว้ เมื่อมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้...ไม่มีหวงความรู้ เค้าจะสอนเราเสมอๆว่าหากไม่ต้องการเหนื่อยคนเดียวก็สอนงานคนอื่นๆให้เก่งเร็วๆเราจะได้ไม่เหนื่อย เมื่อเรามีพนักงานรุ่นน้อง เราก็เลยเต็มใจที่จะสอนเพราะงานของเราต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม และงานก็ไม่ควรมาหยุดชะงักที่เราคนเดียว....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMassignmentความเห็น (0)