KM transfer

ความรู้ต้องไม่ตายอยู่ที่คนๆเดียว

สัปดาห์ก่อน เราไม่ได้มาเรียน เนื่องจากติดธุระต้องไปรับรองลูกค้า ทำให้เกิดความโชคร้าย 2 เรื่องคือไม่ได้เรียน และมีสอบย่อย....เราจึงไม่รู้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ KM transfer ที่เราจะเขียนจะมีความถูกต้องอย่างไร?

หากพูดถึงการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรมีด้วยกันหลายแบบ เช่น

1. การจัดอบรม สัมมนาทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลภายในองค์กรเอง...หัวข้อที่รับการอบรมจากภายนอกเช่นการอบรมในเรื่อง Food safty อัคคีภัย ระบบคุณภาพต่างๆ Mini MBA เป็นต้น ส่วนการอบรมภายใน ก็จะให้ความรู้จากหัวหน้างานระดับบนไปสู่ระดับล่าง เช่นการอบรมเรื่องระบบคุณภาพของบริษัทฯ การให้ความรู้ในเรื่องสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

2. การนำเสนอรายงาน งานวิจัย เช่นรายงานการสำรวจตลาด รายงานการไปเยี่ยมลูกค้า รายงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแช่แข็ง เป็นต้น

3. การสอนงานในรูปแบบของ Storytelling ให้กับพนักงานในฝ่ายเดียวกัน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ช่วยถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ ไปสู่ผู้ไม่รู้ให้รู้ได้ และไม่สูญหายไปอยู่ที่คนๆเดียว

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMassignmentความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1191

เขียน

14 Jul 2005 @ 09:10
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก