แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย


          ศ. ดร. ฉัตรทิพย์  นาถสุภา   กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้   ผมเห็นว่าเป็นหนังสือที่ให้ concept และวิธีวิทยาด้านการวิจัยเพื่อทำความรู้จักสังคมไทยที่ดียิ่ง   จึงนำมาโฆษณา   มีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ราคา 250 บาท

concept

                                                     


          ผมอยากเห็นมีการทำความรู้จักสังคมไทยในด้านการสร้างความรู้ขึ้นใช้งานในบริบทของชาวบ้าน   หนังสือเล่มนี้น่าจะให้คำแนะนำได้มาก


                                                                                         วิจารณ์  พานิช
                                                                                            17 มิ.ย.48