การจัดการความรู้กับการวิจัย

การจัดการความรู้กับการวิจัย  

          เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.48 ผมไปร่วมการสัมมนาต่อยอด Care Team สู่งานวิจัย  ครั้งที่ 1/2548  ที่ศิริราช   จัดโดยโครงการ R2R (Routine to Research)  ซึ่งมี อ. นพ. สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล   เป็นผู้อำนวยการโครงการ


          ผู้สนใจเข้าไปดูโครงการนี้ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/r2r/


          มีการนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพของบริการผู้ป่วยถึง 11 โครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นงานวิจัย


          โครงการทั้งหมดเป็นการดำเนินการเชิงพัฒนา (D & r) มากกว่าวิจัย   เป็นงานที่จะนำไปสู่ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก    บางโครงการซึ่งโจทย์ดูเล็ก ๆ แต่จะมีผลต่อผู้ป่วยและบริการทางการแพทย์อย่างมาก   เช่นโครงการลดอาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด    ซึ่งผมจะไม่เล่าเพราะจะยืดยาวมาก   แต่จะตั้งข้อสังเกตว่า   ถ้าส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความรู้ปฏิบัติ” เหล่านี้ด้วย blog    จะเกิดผลการสร้างความรู้อย่างรวดเร็ว


          ในศิริราช  ทีม “CF” (Cluster  Facilitator) มีการเขียนเรื่องเล่าลง Lotus Note  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำหน้าที่ CF    ซึ่งน่าสนใจมาก   ผมได้แนะให้ อ. นพ. สมเกียรติ ลองใช้ blog ภายใต้ GotoKnow   เพราะมีเครื่องมือพิเศษให้จัดกลุ่ม CoP ได้   จึงจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่าย


          อ. หมอสมเกียรติจ้องจับตัวผมเพื่อนัดทำตลาดนัดความรู้นักวิจัย R2R    เรานัดกันวันที่ 21 – 22 ต.ค.48   โดยออกไปจัดต่างจังหวัด   ผมตั้งชื่อการประชุมว่า R2R K Mart    มีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เรื่อง KM และเพื่อสกัด “ขุมความรู้” ในการทำงานวิจัย R2R    สังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” สำหรับการทำวิจัย R2R ได้ผลสำเร็จ   เพื่อขยายผล R2R ในศิริราชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


          เท่ากับใน R2R K Mart นี้   เราจะใช้ KM เป็นเครื่องมือสร้างขีดความสามารถในการวิจัย R2R ในศิริราช


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)