ความยากในกระบวนการ .............

"เมื่อลงมือทำ......ก็ได้เรียนรู้"

สวัสดีครับ

            ตอนนี้เรากำลังทำWorkshopเป็นครั้งที่ 3      กลุ่มคุณอำนวยจากส่วนราชการส่วนกลางของจังหวัดชุมพร  อยู่ในขั้นตอนฝึกกระบวนการกำหนดค่าระดับเป้าหมายของสมรรถนะย่อยในกลุ่มสมรรถนะหลัก  เราได้เรียนรู้ประเด็นหนึ่งร่วมกันในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะนำไปใช้ประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน      ในวันนี้เมื่อลงมือทำ......ก็ได้เรียนรู้   ............เราได้เรียนรู้การแยกแยะค่าระดับเป้าหมายในประเด็น    เรื่องของขั้นตอนกระบวนการ(ถ้าสมรรถนะนั้นมีจุดเน้นที่กระบวนการ)และ  เรื่องของความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์(ถ้าถ้าสมรรถนะนั้นมีจุดเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน)  ซึ่งในขั้นตอนต่อไป    เราจะเริ่มขั้นตอนกระบวนการแลกเปลี่ยนในสมรรถนะย่อยที่หน่วยงานต่างๆสนใจ(ตลาดนัดความรู้ระดับจังหวัด)   โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

                                                    พรสกล ณ ศรีโต 

                                                    14/7/2548 

หมายเหตุ มีข่าวฝากส่วนราชการในจังหวัดชุมพรนะครับไปที่

 http://gotoknow.org/file/45/next%20step.doc  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)