ความยากในกระบวนการ .............

  ติดต่อ

  "เมื่อลงมือทำ......ก็ได้เรียนรู้"  

สวัสดีครับ

            ตอนนี้เรากำลังทำWorkshopเป็นครั้งที่ 3      กลุ่มคุณอำนวยจากส่วนราชการส่วนกลางของจังหวัดชุมพร  อยู่ในขั้นตอนฝึกกระบวนการกำหนดค่าระดับเป้าหมายของสมรรถนะย่อยในกลุ่มสมรรถนะหลัก  เราได้เรียนรู้ประเด็นหนึ่งร่วมกันในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อจะนำไปใช้ประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน      ในวันนี้เมื่อลงมือทำ......ก็ได้เรียนรู้   ............เราได้เรียนรู้การแยกแยะค่าระดับเป้าหมายในประเด็น    เรื่องของขั้นตอนกระบวนการ(ถ้าสมรรถนะนั้นมีจุดเน้นที่กระบวนการ)และ  เรื่องของความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์(ถ้าถ้าสมรรถนะนั้นมีจุดเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน)  ซึ่งในขั้นตอนต่อไป    เราจะเริ่มขั้นตอนกระบวนการแลกเปลี่ยนในสมรรถนะย่อยที่หน่วยงานต่างๆสนใจ(ตลาดนัดความรู้ระดับจังหวัด)   โปรดติดตามตอนต่อไปครับ

                                                    พรสกล ณ ศรีโต 

                                                    14/7/2548 

หมายเหตุ มีข่าวฝากส่วนราชการในจังหวัดชุมพรนะครับไปที่

 http://gotoknow.org/file/45/next%20step.doc  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memory

หมายเลขบันทึก: 1207, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:53:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#บันทึกกิจกรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)