ระบบราชการกับ...Knowledge Management

วัฒนธรรมของระบบราชการ ที่ลูกน้องมักจะไม่มีสิทธิมีเสียง ...

              หากจะเอ่ยถึงปัญหาในการ Transfer Knowledge แล้ว ก็จะพบว่ามีมากมายหลายสาเหตุ  ที่ผมได้เคยเห็นมา

เช่น  วัฒนธรรมของระบบราชการ ที่ลูกน้องมักจะไม่มีสิทธิมีเสียง  ความเห็นและการตัดสินใจทุกอย่างเป็นของหัวหน้า

ทำให้ไม่สามารถมีการ Transfer Knowledge ในระบบราชการได้ หรือถ้ามีได้ ก็เป็นจำนวนน้อย  หรือปัญหาการยึดติด

กับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของระบบราชการ  ทำให้ในการทำงานอาจจะขาดความคิดสร้างสรรค์ได้  ถ้าหากมีความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  ก็มักจะถูกต่อต้าน หรือปฏิเสธว่าทำไม่ได้ ขัดระเบียบ  โดยไม่คิดที่จะแก้ไขกฎระเบียบบางอย่าง

ที่ไม่ทันสมัย ให้มีความก้าวหน้า ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  หรือปัญหาที่เกิดจากการขาดการอบรมพัฒนา

บุคลากร ในองค์กรให้มีความรู้ ความสามรถ เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ได้ เช่น ในองค์กรที่พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ และไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะมีคอมพิวเเตอร์ที่มีคุณภาพดีเพียงใด หรือมีคนที่เก่งคอยสอนให้ แต่ถ้าองค์กรไม่ส่งเสริม และไม่ทำให้พนักงานมุมานะที่จะเรียนรู้ ก็ย่อมเปล่าประโยชน์  ดังนั้นองค์กรจึงควรจะพยายามหามาตการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้  ในส่วนของปัญหาในระบบราชการ

ก็พบว่าได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วจากนโยบายรัฐบาล ในการแปรรูประบบราชการ  ซึ่งสิ่งสำคัญ...หน่วยงานนั้น

จะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้ องค์กรนั้นๆ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แล

สามารถนำระบบ Knowledge Management มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kampeebible

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1236, เขียน: 14 Jul 2005 @ 20:19 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 20:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)