อุปสรรคของการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร

ส่วนประกอบหลักๆของการสื่อสาร มีด้วยกัน 3 ข้อ

การสื่อสารเป็นวิธีการสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งส่วนประกอบหลักๆของการสื่อสาร มีด้วยกัน 3 ข้อ เนื่องจากหากองค์ประกอบ 3 ส่วนนี้มีปัญหา จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการถ่ายทอด องค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนที่ว่านี้คือ

1 ผู้ส่งสาร ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะถ่ายทอดเป็นอย่างดี เนื่องจากจะได้อธิบายให้กับผู้รับสารเข้าใจ ในเนื้อหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผู้ส่งสารที่มีทักษะ หรือเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

2 ผู้รับสาร หากการถ่ายทอดความรู้ มีผู้รับสารที่มีความตั้งใจที่จะรับฟังการถ่ายทอดข้อมูลแล้ว จะทำให้การสื่อสารนั้น สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน และผู้รับสารมีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ในเวลาอันสั้น

3 เครื่องมือที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นแผนภาพ วิดีโอ รวมไปถึงสื่อต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทอด ที่จะเป็นตัวช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jarunee_km_diaryความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1156

เขียน

14 Jul 2005 @ 20:39
()

แก้ไข

06 Jun 2012 @ 15:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก