เคยไหมครับ...ที่บางครั้งอยากจะเสนอความคิดเห็น...หรือให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมงาน...แต่เค้าก็ไม่สนใจ?

เคยไหมครับ...ที่บางครั้งอยากจะสอบถามข้อมูล...หรือขอคำแนะนำ...แต่กว่าจะหาว่าใครเป็นผู้รู้ได้...ต้องใช้เวลานาน?

ปัญหาและอุปสรรค...เป็นของคู่กับการดำเนินงานขององค์กร...ทุกกลยุทธ์ที่ดี...ก็ย่อมมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติเสมอ

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมองหาปัญหา...และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข...เราจึงจะได้ผลลัพธ์...ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

             การ Transfer Knowledge เป็นเทคนิคในการทำงานที่ดี...แต่ก็ย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง...ปัญหาในการ

Transfer Knowledge มีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร...ปัญหาที่มักพบได้บ่อย ได้แก่ การแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือ การเมืองในองค์กร...ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเกมส์การเมืองขององค์กร...หากอีกฝ่ายหนึ่งเสนอความคิด หรือให้ข้อคิดเห็น

คุณจะยินดีรับฟังได้ด้วยใจที่เป็นกลางหรือเปล่าครับ?...ซึ่งการเมืองในองค์กรจะทำให้ใจของเรามีอคติ...มีอคติต่อความรู้ของผู้อื่น...มีอคติต่อความเห็นของผู้อื่น...ดังนั้นผู้บริหารองค์กรทุกคน...จึงพึงตระหนักที่จะต้องบริหารความขัดแย้ง...บริหารการเมืองในองค์กร...เพื่อให้องค์กรมีการ Transfer Knowledge ได้ดีและประสบความสำเร็จ

             ปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่ ระบบสายการบังคับบัญชา  บางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจจะมีความรู้ ความสามารถในเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ...แต่เมื่อนำเสนอความคิดเห็นแก่ผู้ที่เป็นหัวหน้า...กลับได้รับการปฏิเสธที่จะยอมรับ

ทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้ดุลยพินิจ...พิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม...ในความเห็นที่ได้รับ  ซึ่งปัญหานี้จะแก้ไขได้  โดยการที่จะ

ต้องพิจารณาทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา...ลูกน้องบางคน เมื่อจะเสนองาน หรือความคิดเห็น...ก็มักจะทะลุกลางปล้อง ลืมดูโอกาสและสถานที่  ไม่ได้ให้เกียรติหัวหน้า...อันนี้แสดงว่า...ปัญหาอยู่ที่ลูกน้อง...ไม่ใช่อยู่ที่หัวหน้า  ต้องแก้ที่ลูกน้อง  ต้องมีการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาบุคลิกภาพ  หรือหากหัวหน้าบางคน...ซึ่งลูกน้องดูเวลาและสถานที่เป็นอย่างดีแล้ว...ดูทิศทางลมแล้ว...เสนอความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลที่ดีก็ยังไม่ยอมรับ...แต่กลับพูดว่า...ไม่เป็นไร...มีปัญหาผมรับผิดชอบเอง  เป็นหัวหน้าประเภท...ไม้อายุมาก  ลูกน้องก็คงปวดเศียร...เวียนเกล้าน่าดู  ปัญหาเรื่อง

นี้ถ้าจะแก้...ก็ต้องดูอำนาจของผู้แก้ปัญหา  ว่ามีแค่ไหน?  หากผู้ที่อยากจะแก้ปัญหา...เป็นลูกน้อง  บอกได้คำเดียวว่า...ให้อดทนครับ...ทำให้ดีที่สุด...ในสิ่งที่คุณทำได้  และเตือนตัวเองด้วยว่า...วันหน้า  ถ้าเราเป็นหัวหน้าเค้า...เราจะไม่เอาเป็นแบบอย่าง   แต่ถ้าผู้ที่คิดจะแก้ปัญหา มีอำนาจมากกว่าผู้สร้างปัญหา...ก็ไม่ใช่เรื่องยากซะทีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้...ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม...การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    แล้วการ Transfer Knowledge จึงจะสัมฤทธิผล

              ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ แรงจูงใจในการทำงาน ... ลองนึกดูสิครับ ถ้าคนคนหนึ่ง ... ทำงานไปวันๆ

เช้าจาน...เย็นจาน  เพื่อรอรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนเพียงอย่างเดียว...คุณคิดว่าการที่จะพยายามถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้

กับเค้า...เค้าจะสนใจหรือเปล่า?  ปัญหาเรื่องนี้ เป็นเสมือนโรคระบาด...ถ้าเป็นกับคนคนหนึ่ง ก็พลอยติดต่อไปยังคนรอบข้างด้วย  ถ้าองค์กรมีแต่คนประเภทนี้...การ Transfer Knowledge ก็คงเป็นได้แค่ฝันเท่านนั้นครับ   ผู้บริหารทุกคนจึงพึงต้องตระหนักไว้เสมอว่า...จะต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ลูกน้องอยู่เสมอ  ให้เขารู้ว่าถ้าเขาตั้งใจทำงาน...เขา

จะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้าง  ให้เค้ารู้สึกมีความหวังในชีวิต...ไม่ใช่รู้สึกว่า...ทำไปก็เท่านั้น...ไม่เห็นจะได้อะไร

อย่างนี้องค์กรแย่แน่ๆครับ

            แล้วของคุณละครับ? ...มีปัญหาในการ Transfer Knowledge แบบนี้บ้างรึเปล่า?