ความเห็น 1984069

ปัญหาในองค์กร...

วรวุฒิ
IP: xxx.121.194.208
เขียนเมื่อ 

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา วิทยากรซึ่งคลุกคลีกับสารพัดปัญหาในองค์กร

ได้เคยแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง ในหลักสูตร HR Internal Consult

ว่า ทุกองค์กรไม่ว่าใหญ่เล็ก มีปัญหาเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่า

ระดับปัญหาแตกต่างกัน ซึ้่งปัญหา ่ส่วนใหญ่เกิดจาก คน ทั้งสิ้น

ดังนั้น การบริหารคน จึงเป็นเรื่องใหญ่ อาจารย์ชี้ให้เห็นประเด็น

ทีี่มาของปัญหา และยกตัวอย่างการแก้ไขป้องกันขององค์กรต่าง ๆ

ทั้งสำเร็จและล้มเหลว ได้ประโยชน์มากครับ อาจารย์ประสบการณ์

สูง และ ถ่ายทอดได้อย่างมืออาชีพจริง ๆ ผมจะขอ Slide จาก

อาจารย์มาแชร์ให้ครับ