คุณคือคนสำคัญ

เสียงสะท้อนจากชายทุ่ง

    วันนี้ขอสะท้อนเสียงของชาวบ้าน แล้วเล่าขานเป็นบทความครับ จากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารตำบลที่รับิดชอบอยู่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2550 ซึ่งเป็นการแลกเลี่ยนเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง โดยการสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนผ่านในที่ประชุม เพื่อให้สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบงานอยู่ในตำบลดังกล่าว ในการจัดการความรู้และความต้องการของชาวบ้านนั้น ผมสะดุดใจกับคำที่ว่า เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ จะต้องมีความจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติงานหน่อย เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาคอยแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อที่จะทำให้ชุมชนได้มีการจัดการความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน เพื่อที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

       ฉะนั้นผมคิดว่านักส่งเสริมเราควรจะต้องมีความรวดเร็ว ฉับไวต่อเหตุการณ์และความต้องการของเกษตรและชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ ทุ่มเทจริงจังกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรืออื่นๆที่ชุมชนต้องการที่ปรึกษาและควรเสียสละเวลาบ้างในบางโอกาส นักส่งเสริมทุกท่านให้พึงตระหนักว่าตำบลที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้นเปรียบเสมือนบ้านของเราหลังหนึ่ง ที่เราควรต้องมีการบริหารจัดการให้น่าอยู่ในสายตาของตนเองและในสายตาของคนภายนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความคิดติดดิน

คำสำคัญ (Tags)#ท้องถิ่นบ้านเรา

หมายเลขบันทึก: 123713, เขียน: 31 Aug 2007 @ 12:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นเสียงสะท้อนที่น่ารับฟัง พร้อมทั้งควรนำมาวิเคราะห์บทบาทและการทำงานของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ
  • ขอบคุณ สิงป่าสัก ที่นำเข้าสู่ชุมชนนักส่งเสริม ครับ 
  • เป็นเรื่องที่มาจากใจของชาวบ้าน และชุมชนจริง
  • จนท.ส่งเสริมจึงต้องรับฟัง....
เขียนเมื่อ 

* ขอขอบคุณคุณสิ่งป่าสักด้วยนะครับ

* ขอบคุณพี่ชัยพรครับ ที่เข้ามาพูดคุยและแนะนำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ครับ