ของฝาก จาก "นพ.สมศักดิ์" ประธาน KM กรมอนามัย

วิธีเขียนแผน KM กรม อ (อันเนื่องมาจาก แบบประเมินตนเองที่ออกมาล่าสุด)

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
15 มค.49

เราประชุมหน่วยงานต้นแบบ KM กรม อ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกรา 49 (แต่ไม่มีนาย เจสัน หน้ากากเหล็กเข้าร่วมด้วย) เพื่อชวนกันมาปรับแผน KM หลังจากที่เราส่งแบบประเมินตัวเอง เกี่ยวกับงาน KM ออกไปให้แต่ละหน่วยลองประเมินตัวเองดู

คุณมนทกานต์ มหาวงค์ เลขาฯ คุณหมอนันทาเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการปรับแผนก็คือ เราอยากแผน KM ของแต่ละหน่วยงาน สามารถตอบสนองต่อ เป้าหมายงานในทั้ง 7 องค์ประกอบที่นำมาใช้ประเมินตนเองให้ได้ แต่แผนที่เขียนกันมาแต่เดิม นั้นเขียนก่อนมีองค์ประกอบทั้ง 7

หลังจากประชุมกันอย่างเคร่งเครียด สลับฉากด้วยหนมจีนน้ำเงี้ยวแสนอร่อยฝีมือ คุณมน เลขาพี่หมอนันทา เราได้ข้อสรุปที่อยากแลกเปลี่ยน แจ้งข่าว สำหรับหน่วยงานอื่นที่อาจจะกำลังงง ว่าจะเอาไงดีกับผลการประเมินตัวเองที่ทางส่วนกลางได้ส่งมาให้แล้ว แต่ไม่มีโอกาสมาประชุมด้วย เพราะไม่ได้สมัครเป็นหน่วยงานต้นแบบ (ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าสรุปว่า หน่วยงานที่สมัครกับที่ไม่ได้สมัคร ใครคิดผิด คิดถูกกันแน่)

ต่อไปนี้คือข้อแนะนำ เผื่อท่านจะเอาไปใช้ปรับแผน KM ที่ท่านได้ทำแล้ว

  1. เขียนแผน ตามที่อยากทำก่อน (ซึ่งในที่นี้ หมายถึง แผนที่เคยเขียนไว้ ตั้งแต่ก่อนการประเมินตนเอง ซึ่งเราเข้าใจว่า เป็นแผนที่ท่านคิดจะทำ เพราะมีความสำคัญต่อองค์กร (คนที่ทำเพราะรู้สึกว่าต้องทำตามคำสั่ง อาจจะเถียงอยู่ในใจ)
  2. เขียนแผนเสร็จแล้ว ให้เอามาดู เพื่อมาถามว่า จะบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบทั้ง 7 ที่กำหนดไว้ในแบบประเมินตนเองหรือเปล่า และจะทำให้งานอะไรที่เป็นภาระกิจของหน่วยงานดีขึ้น (โดยเฉพาะ งานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่เป็นจุดเน้นของ กรม อ ในปี 49 เพราะอยู่ใน blue print for change ของกรม และทางเราตกลงระบุไว้ในองค์ประกอบที่ 5 ของแบบประเมินตนเอง)
     
    ถ้าคิดว่ายังมีอะไร ที่ต้อง ทำ/เขียน เพิ่ม ในแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางเรื่อง ที่ยังไม่มีให้ชัดขึ้น ก็ให้เขียนเพิ่มไป หรือถ้าพบว่าแผนที่เขียนไว้ บอกแต่ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แค่นี้ แค่นั้นครั้ง หรือ มี CoP เท่านี้ เท่านั้นกลุ่ม ก็ช่วยระบุชื่อเรื่อง หรือชื่อกลุ่มมาให้ชัดเจน (จะได้ไว้ประกอบการประเมินองค์ประกอบที่สาม ที่ว่าด้วยการสะสมความรู้ได้ชัดเจนขึ้น)
  3. มีข้อแนะนำอีกข้อที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินตนเอง แต่เกี่ยวกับการทำให้การทำงาน KM เป็นไปตามแนวคิด KM ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมกลุ่มแบบที่เคยทำกันมาแต่เดิม เราถือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้นเป็นกิจกรรม แกนหลักของแผน เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาวิธีการทำงาน และการเรียนรู้ของบุคลากร รวมทั้งการสะสม ไหลเวียนความรู้ขององค์กร ในส่วนนี้อยากแนะนำให้คิด หัวข้อเรื่อง หรือกลุ่ม ให้ชัด และคิดกิจกรรม ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) ให้ชัดว่าจะทำให้เกิด ลปรร เรื่องอะไร เพื่อบรรลุเป้าหมายงาน หรือภาระกิจอะไรของหน่วยงาน แล้วค่อยมาวางแผนต่อว่าจะจัดกิจกรรม(ทำงาน)อื่นๆอะไรบ้างที่เสริม หรือเชื่อมเข้าสู่ กิจกรรม ลปรร แกนกลางที่กำหนดไว้ (เช่น การสร้าง fa/note taker, การ ลปรร กับหน่วยงานอื่น)

ขอให้มีความสุขกับการปรับแผน เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน KM ในหน่วยงานของท่านนะครับ

ท่านที่ไม่ประสงค์จะปรับแผนก็ไม่ต้องบังคับตัวเองนะครับ เพราะเราไม่ถือว่านี่เป็นเรื่องบังคับตายตัว แต่ต้องบอกได้ว่าเมื่อทำ KM แล้วตกลงการทำงานอะไร (ในความรับผิดชอบขององค์กร) ดีขึ้นบ้าง และมาจากการทำ KM ยังไง

โปรดจำคาถาไว้ให้ดี

“การทำงานจริงมักทำมากกว่าแผน แต่แผนที่ดีจะช่วยให้การทำงานสมบูรณ์ขึ้น”
“การเรียนรู้ของท่าน สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเรา และของกรมอนามัยครับ”

 

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, KM Team และหน่วยงานต้นแบบ KM กรมอนามัย