บันทึกของธีรชัย 43

งานในวันศุกมีมากในช่วงเช้าและว่างในช่วงบ่าย
งานในวันนี้เมื่อมาถึงก็ต้องรีบดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้องประชุมชั้น 5  และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องรีบติดตั้งเครื่องฉายสไลต์ที่ห้อง412 และห้อง308 เมื่อติดตั้งเสร็จ  ก็ต้องดำเนินการเก็บเครื่องฉายที่ห้อง 305  เพื่อนำมาเก็บในห้องโสต   หลังจากนั้นก็นั่งประจำอยู่ในห้องโสตเพื่อรอรับเรื่องต่างๆ  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)