บันทึกของธีรชัย 42

เล่าของวันพฤหัสที่ผ่านมา
วันพฤหัสที่ผ่านมางานในช่วงเช้านี้ผมและพี่ชาติชายได้ทำการไล่เดินเก็บเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบตามห้องเรียนที่ได้ไปติดตั้งเอาไว้  แล้วนำมาตรวจเช็คว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  โดยการเปิดเครื่อง  เมื่อตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจัดเก็บเข้าที่ชั้นวางอุปกรณ์  หลังจากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายLCDที่ห้อง 308,ห้อง501,ห้อง 412  ห้องพวกนี้ได้จองเครื่องฉายLCDไว้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   งานในช่วงเช้าก็มีเท่านี้  ส่วนงานในช่วงบ่ายได้รับแจ้งให้ไปดูUBCในหอพักเพราะมีปัญหาเมื่อไปตรวจเช็คเสร็จแล้ว ก็ต้องแก้ไขโดยการปิดเครื่องและเปิดใหม่งานในวันนี้ก็จบแค่นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)