มะเร็งเต้านมกับน้ำหนักตัว

...การศึกษานี้ได้ผลคล้ายกับการศึกษาในผู้หญิงตะวันตก(ฝรั่ง)ที่ว่า คนไข้มะเร็งที่เป็นโรคอ้วนมีพยากรณ์โรคแย่กว่าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ...

โรคอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อที่ “ระบาด” ไปทั่วโลก เราๆ ท่านๆ คงจะทราบกันดีว่า โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง มะเร็งหลายชนิด ฯลฯ

อาจารย์ ดร.เซียว-เอา ชู แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ในแนชวิลล์ เทนเนสซีและคณะทำการศึกษาอัตราการอยู่รอดของคนไข้มะเร็งเต้านม 1,455 คน

คนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีอัตราการอยู่รอด 5 ปี(นับจากวันวินิจฉัยโรค)เท่ากับ 80 % คนไข้ที่น้ำหนักปกติแต่ค่อนไปทางสูงมีอัตราการอยู่รอด 5 ปีเท่ากับ 84 % และคนไข้ที่ผอมมีโอกาสอยู่รอดที่ 5 ปีเท่ากับ 86.5 %

การศึกษานี้ได้ผลคล้ายกับการศึกษาในผู้หญิงตะวันตก(ฝรั่ง)ที่ว่า คนไข้มะเร็งที่เป็นโรคอ้วนมีพยากรณ์โรคแย่กว่าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ

สมมติฐานที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับมะเร็งได้แก่ การตรวจร่างกายคนอ้วนน่าจะยากกว่าคนทั่วไป ทำให้วินิจฉัยโรคได้ช้าลง และเนื้อเยื่อไขมันมีส่วนเพิ่มฮอร์โมนเพศ ทั้งเอสโทรเจน(ฮอร์โมนเพศหญิง)และฮอร์โมนอื่นๆ

คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรกินอาหารที่มีไขมันค่อนไปทางต่ำ กินข้าวกล้อง ผัก ถั่ว งา และผลไม้พอประมาณ และออกกำลังกาย เช่น เดิน ฯลฯ

เราๆ ท่านๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ควรพิจารณาหลักการพื้นฐานที่ว่า น้ำหนักที่ขึ้นในคนที่ไม่ได้ออกกำลัง และมีอายุ 40 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหนักไขมัน

ขอแนะนำ...                                                                  

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ > Amy Norton. Excess pounds may dim breast cancer prognosis. http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=10846635&src=eDialog/GetContent > January 13, 2006.
  • บล็อก "บ้านสุขภาพ" และการอ้างอิงมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อรักษาโรค > ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ >

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)