จังกึม ถูกลงโทษโดยถูกเนรเทศไปเกาะเชจู ก็พยายามหนีตลอดเวลา เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปวังหลวง จนพระเอกต้องมาช่วยเตือนสติว่า หากเธอหนีและถูกจับได้ จะมีโทษถึงตาย ความฝันที่วางไว้ ก็จะทำไม่ได้ เธอจึงเปลี่ยนใจ และต่อมาก็พบว่า หนทางหนึ่งที่ทำให้เธอกลับเข้าวังหลวงได้ คือไปสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นหมอหลวง
     โชคดีบนบนเกาะมีหมอหญิง จังด๊อก ซึ่งเป็นหมอที่มีความสามารถมาก แต่มีนิสัยค่อนข้างประหลาด และเอาใจยากอยู่ แต่นางก็รับจังกึมเป็นลูกศิษย์  ทำให้สาวๆ นางอื่นที่รับใช้จังด๊อกมาหลายปี แต่ก็ไม่ได้รับการสอนสั่งเหมือนจังกึมเกิดความสงสัย นางจึงเฉลยว่าที่รับจังกึมเป็นศิษย์เพราะ

  1. จังกึมใฝ่รู้ ช่างสังเกต ละเอียด ละออ
  2. จังกึมมีจิตใจดี ห่วงใยชีวิตผู้อื่น มากกว่าตนเอง ขนาดยอมเดินขึ้นเขาไปตั้งไกล เพื่อไปเอาน้ำบริสุทธิ์มาต้มยา เพราะบนเกาะ มีแต่น้ำเค็ม ซึ่งหากนำไปต้มยา จะเป็นอันตรายต่อคนป่วยมากขึ้น

      คุณสมบัติทั้งสองข้อ โดยเฉพาะข้อสอง คงเป็นคุณสมบัติที่ทุกสถานบันผลิตแพทย์ต้องการอย่างยิ่งในการคัดเลือกนักศึกษา เพราะน่าจะเป็นคุณสมบัติที่การันตีการเป็นหมอที่ดีในอนาคตได้ จังด็อกโชคดียิ่ง ที่สามารถเห็นพฤติกรรมของคนก่อนที่จะรับเป็นศิษย์  ผิดกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแพทย์ในเมืองไทย เพราะเราใช้การสอบเป็นหลัก เด็กๆ หลายคน ยังเลือกตามกระแส หลายคนเลือกตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ และหลายคนเลือกเพราะไม่รู้จะเรียนอะไรดี แต่เผอิญเรียนเก่ง คะแนนถึง ฯลฯ)  สถาบันส่วนใหญ่ก็ได้พยายามเพิ่มวิธีการต่างๆนาๆ เพื่อให้ได้นักเรียนแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่จะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตได้ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าได้ผลมากน้อย