Tip Compueter On Blog

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่วนหนึ่งไม่ค่อยได้สนใจข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ ทั้ง ๆ ที่ใช้อยู่ทุกวัน

     ตั้งแต่ผมมีปัญหาการเข้าใช้ Blog ตามที่ได้เคยบันทึกไว้ที่ เล่าให้ฟังว่า...กว่าจะได้กลับมาที่ GotoKnow.org อีกครั้ง เล่นเอาเหนื่อยทั้งทีมงาน GotoKnow.org  และตัวผมเอง สรุปได้เลยว่าเกิดจากส่วนหนึ่งไม่ค่อยได้สนใจข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ ทั้ง ๆ ที่ใช้อยู่ทุกวัน และทำให้ผมได้รู้จักกับ ทิปคอมพิวเตอร์ ที่ BCOMS.NET จากนั้นก็ได้รับการส่งข่าว Update ทาง E-mail อย่างสม่ำเสมอ ผมเลยนำมาวางไว้ที่ Blog ทุก Blog ที่ผมเขียน (9 Blog) คือ

* เกร็ดชีวิตจากการทำงานของหมออนามัย
* ความรู้ที่ควรจะต้องรู้ และควรจะได้รู้
* ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
* สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย
* สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน
* ระบบหลักประกันสุขภาพ
* เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
* เรื่องเล่าจากพ่อ
* ของดีเมืองลุง

     จากนี้ไป บันทึกทุกบันทึกของผมก็จะปรากฎ Tip Computer Auto Update อยู่ทางขวามือต่อจาก E-Mail Me (ดังรูป) ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้และ ท่านสามารถนำ Code มาใส่ไว้ที่เมนู แก้ไขบล้อก --> ส่วนรายละเอียดบล้อก ได้เองครับ ใครมีเรื่องเล่าในการตกแต่ง Blog เป็นอย่างอื่นอีก แชร์กันบ้างครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)