สร้างชาติ เริ่มที่สร้างเด็ก สร้างครู สร้างสังคม

วันเด็ก ที่ 14 มกราคม 2549
วันเด็กนี้คงเป็นวันที่เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ ที่ในงานต่างๆ จัดให้เป็นประจำทุกปี แต่กิจกรรมในระยะยาวที่ผู้ใหญ่ควรคิดคือ การสร้างเด็กที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้อย่างไร คงต้องเริ่มที่การสร้างครู ที่มีคุณภาพพร้อมกับสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่ออบรมบ่มเพาะ อุปนิสัย และวัฒนธรรมที่เราต้องการเห็นในอนาคต โจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ในวันนี้พึงตีโจทย์ให้แตก คิดให้ทะลุ หากต้องการให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)