พระใหญ่

ภาพด้านข้างและด้านหน้า "พระใหญ่" บริเวณเหนือเขื่อนอุบลรัตน์

ทางเดินขึ้นพระใหญ่ ออกกำลัง ขา และ หัวใจ

ภาพด้านในพระใหญ่ พระพุทธรูป และ ทีมงานจาก Xapone

พระสังขจาย อธิฐานแล้วลองยก สองครั้ง "หากเบากว่าเดิม" จะสำเร็จครับ

JJ