เครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพผู้พิการในพื้นที่ภาคใต้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เปิดเผยไว้ เพื่อเพิ่ม/ขยายแนวร่วม และไว้แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างกันกัน

     รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพผู้พิการในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 เวลา 9.00-13.00 น. สถานที่ ห้องประชุม A 301 คณะแพทยศาสตร์ มอ. โดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.)

     ที่ประชุมได้ตกลงให้นำรายชื่อสมาชิกของเครือข่าย พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทร มาเปิดเผยไว้ โดยมุ่งหวังใน 2 ประการคือ เพื่อเพิ่ม/ขยายแนวร่วม และไว้แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างกันกัน ดังนี้

     ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สวรส.ภาคใต้ มอ. 0-1541-5227
     นายอนุชา หนูนุ่น สสจ.พัทลุง 0-4857-2167 
     นายชาญชัย สุดใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปัตตานี 0-1599-3396
     นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาออร์โธฯ 1601 (เบอร์ภายใน มอ.), 0-9977-5217
     ผศ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ 7591 หรือ 7633 (เบอร์ภายใน มอ.), 0-1821-5091
     ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 8147 (เบอร์ภายใน มอ.)
     นายยูซูฟ นิมะ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) 
     นพ.ดำรง แวอาลี สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
     นางศศลักษณ์ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 0-5845-5315
     นายอำนาจ ทองขาว ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา 0-1690-9242
     ผศ.เนตรนภา คู่พันธวี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
     นายนิพัฒน์ ทองไสย ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ จว.พัทลุง 0-4855-9152
     น.ส.นงเยาว์ รุ่งเรือง สมาคมคนตาบอด จ.พัทลุง (แทน)
     น.ส.นาตยา แท่นนิล สวรส.ภาคใต้ มอ. 0-1541-5227 (ผู้ประสานงานแผนงานฯ)
     น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สวรส.ภาคใต้ มอ. 0-1541-5227
     น.ส.หทัยทิพย์ หนูเกื้อ สวรส.ภาคใต้ มอ. 0-1541-5227
     นายวินิจ ชุมนุรักษ์ สวรส.ภาคใต้ มอ. 0-1541-5227

     ใครมีประเด็นใด ๆ ที่จะเสนอแนะ ลปรร. หรือฝากไว้ ก็ขอเชิญได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ภาคใต้#คนพิการ#พลัง#สวรส.ภาคใต้#มอ.#แผนพัฒนาสุขภาพ#high#performing#team#แผนงานคนพิการ

หมายเลขบันทึก: 12246, เขียน: 14 Jan 2006 @ 19:14 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)