ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทีมหัวหน้าส่วนในงานด้านการบริหารที่ผมได้มีโอกาสทำงานและกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้าส่วนการเงิน หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ และหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทหารเอกคู่ใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่งานพัฒนาองค์กร ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอน่าชื่นชมจริง ๆ เพราะ เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 2 อาทิตย์ 1 ครั้ง คือ ทุกวันพุธ(แต่บางครั้งเปลี่ยนวันบ้างเล็กน้อยครับ) เวลาประมาณ 14.00 น. ถึง 16.00 น. บางทีก็เลยไปถึง 17.00 น. หรือบางทีก็เริ่มคุยกันตั้งแต่เวลา 13.00 น. อย่างวันนี้เป็นต้น จนผมรู้สึกว่า หัวหน้าส่วนทุกท่านก็ได้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติไปแล้ว ทุกครั้งที่เราแลกเปลี่ยนรู้กัน เราไม่เน้นที่จะต้องมีวาระการประชุมที่ตายตัว หรือว่ากันไปตามวาระ แต่เรามักจะเน้นให้ความสำคัญให้แต่ละส่วนงาน เล่าถึงความสำเร็จในการทำงานของส่วนงาน การมีแผนที่จะพัฒนางาน  จนหัวหน้าส่วนหลายคน รวมถึงผมด้วยในบางครั้ง ทำให้รู้ความสำเร็จหรือสิ่งดี ๆ ของบางส่วนงาน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อน อย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เรามีสมาชิกใหม่ มาจากส่วนสหกิจศึกษาฯ โดยคุณภคนิตย์ ได้เล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับงานที่สหกิจศึกษาฯกำลังดำเนินการ ทำให้พวกเราแปลกใจมากว่า ทำไมเรื่องดี ๆ อย่างนี้ประชาคมวลัยลักษณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ พวกเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากจริง ๆ ผมเองในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นประธานในการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้กันทุกครั้ง ผมรู้สึกว่า เวทีนี้เป็นเวทีที่สนุกมากทุกครั้งที่ได้นั่งคุยกัน ผมไม่เคยรู้สึกเบื่อเลย กับรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรู้ใหม่เสมอ และได้เห็นบรรยากาศของการมอบหมายงานกัน ช่วยงานกันอย่างไม่เป็นทางการ ผู้ให้ก็ให้ด้วยความห่วงใย ผู้รับก็รับด้วยความเต็มใจ สุดยอดจริง ๆ ครับ

ก่อนจะปิดท้ายบันทึกนี้ ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าส่วนและพนักงานในส่วนพัสดุและส่วนการเงินฯ ที่ได้รับการประเมินหน่วยงานตามโครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง อีกด้วย ยินดีด้วยจริง ๆ ครับ และอยากจะขอความร่วมมือจากพนักงานทั้ง 2 ส่วน ให้ช่วยขยายผล เชิญชวนให้หน่วยงานอื่น ๆ ใน      วลัยลักษณ์ของเรา ได้เหรียญทองในโอกาสต่อๆ ไปด้วยนะครับ ถ้าหน่วยงานไหนสนใจ ผมอยากแนะนำในลองคุยกับ คุณจินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุดูซิครับ