ความเห็น 9257

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

จินตนา ศิริวัฒนโชค
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

            ส่วนพัสดุของเราเริ่มต้นจากการทำกิจกรรม 5สก่อนเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานของระบบงานคุณภาพ และทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 45โดยมี คุณอารีฯเป็นหัวหน้าโครงการฯ(หัวหน้าส่วนเป็นเพียงสมาชิก) ขณะนี้พูดได้ว่าสมาชิกในส่วนพัสดุสามารถสร้างนิสัยได้แล้ว ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือ  ในปี 48นี้จึงได้พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยการสมัครเข้าโครงการต้นแบบสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์รับมาจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมาประเมินในระยะเวลา 1ปี โดยมีเกณท์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และมีชีวิตชีวารวมประมาณ 57ข้อ

           ระดับการประเมินมี 3ระดับคือ ทองแดง เงิน และทอง แต่ละระดับก็ยากขึ้นเรื่อยๆ                                           ระดับพื้นฐาน(ทองแดง)ใช้พื้นฐาน 5สและเกณท์ความปลอดภัยบวกการมีชีวิตชีวาในระดับพื้นฐาน(การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น)                                                    ระดับดี(เงิน)ต้องผ่านระดับแรก เพิ่มเกณท์สิ่งแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวาระดับดี(ดูแลสุขภาพกาย,ใจ และการมีส่วนร่วม)                                                                                    ระดับดีมาก(ทอง)ต้องผ่านระดับดีเพิ่มเกณท์มีชีวิตชีวาระดับดีมาก(เพิ่มการออกกำลังกายและการโภชนาการ)

           ขณะนี้ส่วนพัสดุได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพของ "ชุมชน5ส" ของม.วลัยลักษณ์มีการแลกเปลี่ยนกันใน Intranetแล้วเริ่มที่หน่วยงานในกำกับของรองฯบริหาร(ส่วนสารบรรณฯ,ส่วนการเจ้าหน้าที่,ส่วนการเงินฯ,ส่วนประชาสัมพันธ์และส่วนพัสดุ) และมีคนสนใจเพิ่มขี้นเช่น ส่วนอาคารฯ,ส่วนส่งเสริมวิชาการ,ศูนย์คอมฯ เป็นต้น

          จึงขอบอกข่าวดีว่าส่วนพัสดุได้ประสานหน่วยOD(คุณบรรจงวิทย์)แล้วจะจัดเวทีให้สมาชิกแบบFace to Faceเร็วๆนี้  ใครมีความเห็นอย่างไรช่วยแนะนำด้วย  ขอบคุณค่ะ