ความเห็น 9702

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

สมเกียรติ เพชรวรพันธ์ (ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ในนามฝ่ายจัดการฯ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสสหกรณ์ในการจัดตั้ง "ชุมชนคนสหกรณ์" ผ่านเว็บ/บล็อค KM  สหกรณ์ได้รับใบสมัครเรียบร้อย เราจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและองค์กร