ความเห็น 9264

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

สมนึก
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

เห็นชัดเจนเลยครับว่า คุณบรรจงวิทย์ เป็นคน OD ตัวจริง เพราะสามารถเข้าใจบทบาท และการทำงานในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในวลัยลักษณ์ของเราได้เป็นอย่างดี