ความเห็น 9891

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

จินตนา ศิริวัฒนโชค
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

        ขอคิดเข้าข้างชาว วลัยลักษณ์สักนิดว่า KM ในรูปแบบของเราน่าจะมีผลก้าวหน้าให้เห็นบ้างแล้ว จากที่เริ่มรุ่น 1 โดยมีวิทยากรจาก สคส.(คุณธวัช,คุณอุรพิน)ช่วยเหลือ ทีมหัวหน้าส่วน ฝึกทำหน้าที่"คุณอำนวย" โดยหลักคิดให้ฝึกหัดจากการปฏิบัติจริง  แล้วทีมวิทยากรจาก สคส.ก็มาถ่ายทอดวิทยายุทธ์เพิ่มเติมให้กับเราก่อนที่จะใช้ยุทธการ "ถอดล้อพ่วง" ในรุ่น 2 ทีมหัวหน้าส่วนต้องดำเนินการด้วยตัวเราเอง เราเตรียมความพร้อมแล้วแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัด สามารถทำสำเร็จได้

        วันนี้เราเห็นเมล็ดพันธุ์ที่เราช่วยกันหว่านและเฝ้าดูแลบำรุงรักษาด้วยความรัก กำลังงอกงาม "คุณกิจ"ของเราเริ่มสร้างชุมชนต่างๆ(คุณบรรจงวิทย์กล่าวแล้ว)อย่างน่าชื่นใจ และยังขยายสาขาไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งชาว วลัยลักษณ์เป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย เราถือว่าเป็นกำลังใจอันมีค่ายิ่งแก่ทีมหัวหน้าส่วนและทีมงานในการมุ่งม่นพัฒนาตนเองให้เป็น "คุณอำนวย"ที่ดีทำงานร่วมกับหน่วย ODภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจาก "คุณเอื้อ"รองฯบริหารต่อไป

       ช่วยแนะนำทีม "คุณอำนวย"ของ วลัยลักษณ์ด้วยค่ะ เรากำลังจะทำต่อ รุ่น 3 วันที่ 22-24 มีนาคมนี้คะ