ความเห็น 9941

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอเพิ่มรายละเอียดอีกเล็กน้อย คือ ในวันที่ 20/3/49  มวล.ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์      ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์   มาบรรยายพิเศษฯ อีกครั้งหนึ่ง  (หลังจากท่านได้มาบรรยายฯ ในรุ่นแรกแล้ว  เมื่อเดือนกันยายน 2549)