AAR กำลังใจ

เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อาการไม่ดีขึ้นเลยเหรอ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
สงสัยต้องปรับทิศทางใหม่แล้วมั้ง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นี่ก้อผ่านไแล้วห้าวัน
Mr_Jod says:
ไม่ดีเลย
Mr_Jod says:
เครียด ปวดหัว
Mr_Jod says:
เพื่อนๆบอกว่าหาเอาใหม่เถอะ
Mr_Jod says:
อย่าไปสนใจ และอย่าไปง้อเขาเลย
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อเพื่อนบ้างสิ
Mr_Jod says:
ผู้หญิงมีให้เลือกอีกมาก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อญาติ
Mr_Jod says:
มันทำใจไม่ได้นี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อเถอะว่าเลิกเถอะ
Mr_Jod says:
รักกันมา 6 ปี
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
วันมาแนวโหด
Mr_Jod says:
อยู่ด้วยกันมาสามปี
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ใจนายไม่เข้มแข็ง
Mr_Jod says:
มันผูกพันกันนี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายเป็นผู้ชายยอมแพ้
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ผูกกับใคร
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ใครผูกกับนายจ้อต
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ตื่น
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อเพื่อน
Mr_Jod says:
กับเขาไงพี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
คิดข้างเดียว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ผิดแล้วน่ะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เปนเหรอ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ศักดิ์ศรีน่ะ
Mr_Jod says:
เขาบอกว่า เลิกรักเราแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายเปนผู้ชายไม่มีศักดิ์ศรี  ขอโทษน่ะพูดแรง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มันชัดมั้ย
Mr_Jod says:
ไม่เป็นไร
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายขาดทุนอะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายจ้อตตื่นจากโลกแห่งความฝัน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อเพื่อน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อญาติ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
หากนายจ้อตดื้ออีกมากและนานอีก
Mr_Jod says:
เดี่ญวเราก็โดนว่าเห็นแก่ตัวดิพี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายจะเสียเพื่อน เสีนญาติ เสียแฟน
Mr_Jod says:
พอเข้าใจนะพี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายใช้คุณธรรมผิดกาละเทศะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มันใช้ไม่แล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เรื่องเล้กขนาด
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เขาเล่นขนาด
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายัยงคิดว่าอนาคตรอดเหรอ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ว่าไม่รอด
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
วันถ้านายไม่ง้อเขาสะอย่าง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ดูสิใครจะซมซานมา
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายง้อเขามากเกิน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายเปนผู้ชาย ผู้นำ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อย่าทำแบบ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อนาคตเรื่องแค่นายจะเอาตัวไม่รอด
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
วันมาแนวร้าย
Mr_Jod says:
ผมต้องเอาตัวรอดได้แน่พี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ขอโทษจริง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ไม่เชื่อ
Mr_Jod says:
ผมแบ่งไว้เวลาไว้แล้ว
Mr_Jod says:
เรียนเป็นเรียน
Mr_Jod says:
แฟนเป็นแฟน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายลองเข้มแข็งมากกว่า
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ว่านายเลิกเครียดก่อนสิ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เลิกติดตามเขา
Mr_Jod says:
ผมพยายามจะไม่เครียด
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เลิกอาลัยอาวรณ์สะ
Mr_Jod says:
แต่มันปวดหัวเองนะพี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
พยายามมาก
Mr_Jod says:
ออกไปเดินเล่นก้แล้ว
Mr_Jod says:
ดูทีวีก็แล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายไม่ปลอดปล่อยเขา
Mr_Jod says:
อาบน้ำก็แล้ว
Mr_Jod says:
ยังปวดหัว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายเลิก ลืมสะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อย่าหาใครมาช่วยเลย
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายฟังเพื่อนนายสิ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เชื่อเขา เขามีประสบการณ์เช่นนายมาก่อน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายต้องวางตัวใหม่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อย่าอยู่เบื้องล่างเขามาก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ขอโทษน่ะพูดแรงอีกแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายคงโกรธ
Mr_Jod says:
ไม่โกรธหลอก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
รักตัวเองมาก
Mr_Jod says:
พี่ทำให้ได้สติมากขึ้น
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
รักและดูแลตัวเอง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ไม่คิดจะทำร้ายจ้อตน่ะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
แต่บอกตรงทนไม่คนรู้จักทำตัวแบบ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เราเปนชาย เหนื่อเขา วางตัวเหนือเขา
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
รู้ว่าสิ่งเราขอโทษแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มันต้องจบ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ไม่ใช่เล่นแรงแบบ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อีกหน่อยท่านก้อจะจบแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ดูแลแม่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
พยาบาลสวย
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มีอกีเปนหมื่น
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มีคนรักนายจ้อตของอีกเปนแสน
Mr_Jod says:
เข้าใจครับ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายมีดีในตัวเยอะมาก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เพรียบพร้อม
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เรื่องฐาอย่าพะวงก่ะมัน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เรากำลังเรียน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เดือดร้อนเงินบ้าง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อดบ้า
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ลำบากบ้าง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
มันจำเปน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
อกีหน่อยท่านก้อไม่เปนแบบ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เพราะไม่ต้องเสียอะมาก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เงินก้อเหลือ
Mr_Jod says:
ครับพี่
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ฟื้นตัว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เปนแบบนายจ้อตมาแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
เรียนหนังสืออดแทบตาย
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
แต่มันเปนการสร้างเราแข็งแกร่ง
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
ทนสภาวะกดดัน
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
นายจ้อตมีดีกว่าเยอะ
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
จากภาคภูมิใจในตัวเองมาก
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
รักตัวเองมาก
Mr_Jod says:
ครับ
Mr_Jod says:
พี่สอนผมใช้กูเกิลเอิทหน่อยดิ
Mr_Jod says:
ดาวโหลดมาแล้ว
เข้าพรรษางดของหวานทุกชนิด........Sugar Free project.................ช่วยหน่อยอยากผอม says:
สิ่งพูดแรงเพราะคิดว่าคนเรารู้จักไม่ควรเจ็บปวดกับสิ่งไม่สมควรขนาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวัน

คำสำคัญ (Tags)#กำลังใจ

หมายเลขบันทึก: 121873, เขียน: 24 Aug 2007 @ 21:48 (), แก้ไข: 03 Jun 2013 @ 13:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

pa_daeng says : สวัสดี มิสเตอร์จ๊อด เฮ้ออ....ทำความเข้าใจตั้งนาน...................copy จาก m รึจ๊ะ ..................ตกลง อกหัก รึ อยากใช้  กลูเกิลเอิร์ท อิอิอิ

  • ขอบคุณ
    P
  • ที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับ
  • เมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับความผิด