การจัดการความรู้ที่จ่านกร้อง 5-7

ป้านาง
เครื่องมือการจัดการความรู้ 5-7

เครื่องมือการจัดการความรู้วิธีที่ 5 ที่ป้านางใช้ในการจัดกิจกรรม KM ที่โรงเรียนจ่านกร้อง คือ การประเมินสมรรถนะตนเองตามตารางแห่งอิสรภาพ  จากเครื่องมือที่ 4 จะได้ตารางแห่งอิสรภาพ แต่ละกลุ่ม KM จะนำตารางนั้น มาประเมินสมรรถนะตนเอง หรือขีดความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินอย่างอิสระ  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ตารางแห่งอิสรภาพ  กิจกรรมกลุ่ม KM จะยุติลงชั่วคราว เมื่อสมาชิกประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อย เป็นหน้าที่ของครูนักจัดการความรู้ของกลุ่ม ที่จะนำผลการประเมินตนเองของสมาชิกทุกคน มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมที่เรียกว่า River Diagram เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้วิธีที่ 6 เรียกว่า การสร้างธารปัญญา ซึ่งป้านางนำโปรแกรมนี้มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปรับข้อมูลตามข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม KM ที่ประเมินตนเองไว้  โปรแกรมจะแสดงการกระจายของระดับขีดความสามารถหลักของสมาชิก KM ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์คือหัวปลา แผนภูมิที่ได้จากโปรแกรมจะมีลักษณะคล้ายลำธาร ความกว้างของลำธารเป็นตัวบอกความแตกต่างของขีดความสามารถของสมาชิก  ถ้าขีดความสามารถด้านใดของกลุ่มอยู่ค่อนมาทาง "ฝั่งเหนือ" กลุ่มนั้นก็จะอยู่ในฐานะ "ผู้แบ่งปันความรู้"นั้น ถ้าด้านใดอยู่ค่อนมาทาง "ฝั่งใต้"บอกให้รู้ว่าด้านนั้น กลุ่มอยู่ในฐานะ "ผู้เรียนรู้"  โปรแกรม River Diagram จะสร้างบันได แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละด้านให้ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ 7 การสร้างบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิ่งที่บันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเราก็คือ ขีดความสามารถแต่ละด้านของสมาชิก อยู่ระดับใดของบันได ควรจะจับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนใดในกลุ่ม KM ของเรา  เมื่อครูนักจัดการความรู้ของกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะจัดประชุมกลุ่ม KM ขึ้นอีกวาระหนึ่ง นำเสนอให้สมาชิกกลุ่ม KM ทราบผลการสร้างธารปัญญาและการสร้างบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบตำแหน่งปัจจุบันของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป  สมาชิกจะนัดหมายการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแล้วแต่กลุ่มสมาชิกจะตกลงกัน บางกลุ่มนัดประชุมสัปดาห์ละครั้ง บางกลุ่มนักประชุมสัปดาห์เว้นสัปดาห์ และเลือกสถานที่ประชุมที่สมาชิกสะดวก

แล้ววันต่อไปป้านางจะเขียนเล่าว่าแล้วโรงเรียนจ่านกร้องทำกิจกรรม KM ต่ออย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาสู่อนาคต

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 121868, เขียน: 24 Aug 2007 @ 21:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • บุคคลากรและหน่วยงานที่สนใจ KM พยายามรวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก  อ่านที่นี่
  • นัดพบปะพูดคุยกันครั้งต่อไป  วันที่ 9 พฤศจิกายน  เวลา 12.00-13.30 น.  ที่ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  • เรียนเชิญท่านและเครือข่ายของท่ายด้วยนะครับ
  • กรุณาแจ้งจำนวนล่วงหน้าด้วย  จะได้เตรียมอาหารครับ  จะหิ้วขนมติดมือไปด้วยก็ได้นะครับ อิอิ