เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา ทางคุณเพชรา ผู้รับผิดชอบงานอนามัยผู้สูงอายุได้มาแจ้งว่าทางชมรมผู้สูงอายุขอให้ผมลงไปพบที่ห้องประชุมเนื่องจากทางชมรมผู้สูงอายุบ้านตาก จะขอมาอวยพรปีใหม่ให้ผม

           ชมรมผู้สูงอายุบ้านตาก มีอาจารย์จรวย สุขสิน อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เป็นประธานชมรมและทีมงานกับสมาชิกร่วม 50 คน ได้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและตั้งใจมาร่วมอวยพรปีใหม่ให้ผมด้วย

           นับเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง กระเช้าเล็กๆดูด้อยค่าไปทันที หากเทียบกับคำอวยพรจากผู้สูงวัยกว่า 50 คนที่สั่งสมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มีมา ทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมาก และเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่โรงพยาบาลได้อย่างมาก

            เท่าที่ผมจำได้ในทุกๆปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุจะมาอวยพรให้ตลอด ส่วนในช่วงสงกรานต์ผมเองก็จะไปร่วมขอพร รดน้ำดำหัวจากชมรมรผู้สูงอายุทุกปีเช่นกัน

            ชมรมผู้สูงอายุ จะมีหน้าที่ในการดูแลสมาชิกของชมรมที่มีสุขภาพดี มีกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน ส่วนผู้สูงอายุหรือสมาชิกที่มีความเจ็บป่วยก็จะดูแลและฟื้นฟูสภาพโดยงานบริการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการซ้ำเสริมกัน ไม่ใช่ซ้ำซ้อน และมทางชมรมผู้สูงอายุเองก็ประทับใจกับการบริการผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลจัดขึ้นมาก