ความคาดหวังของทีมแพทย์ ปท.ลาว

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประเทศลาว

     ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ตั้งแต่วันที่ 12- 15 มกราคม 2549  ผู้เข้าร่วมเป็นทีมแพทย์จาก สวรรค์ ณ เขต ประเทศลาว ทั้งหมด 11 ท่าน  ซึ่งทั้งหมดมีความคาดหวังต่อการอบรมครั้งนี้ คือ
•How to develop the organization
•How to improve the quality of the hospital ( management , service)
•Study tour the hospital that has good management
•The method of practice that can change the behavior of staff according to the health policy
• The way to involue every part to participant into health care
•To exchange an idea &sharing experience with the knowledge and the professionals in the quality improvement concepts
•To be after to put /bring the lessons learnt into practice in Lao context to improve to quality of care in Sepone hospital
•To have a network in the future
•Information Analysis
•Passion plan
•Orientation for community hospital
•Team building of Sapone hospital
•Impact and Indicators
•CQI, QA, QC, TQ Control
•Benchmarking, Iso
•Simplicity
•Leadership
     และวันนี้โปรแกรมเป็นการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นำทีมโดย ท่านอาจารย์หมอจิตเจริญ  ไชยาคำ(JJ) และ ดร.พัชรี เจียรนัยกูร  ซึ่งกลับมาคุณหมอ JJ คงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ/น้อง
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)