“ทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจไทย”

ไม่ควรแข่งขัน กับประเทศที่ไม่ควรแข่ง

ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรจังหวัด ให้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจไทย มิติด้านพลวัฒน์ต่อเศรษฐกิจภาคใต้ จัดโดยสำนักงานคลังเขต 7 สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้บริหารในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ทราบทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนวิเคราะห์และพยากรณ์ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ บรรยายโดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อ 17 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าสัมมนา ประมาณ 100 คน วิทยากร ได้พูดและยกตัวอย่าง เหตุการณ์ต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ได้ดีมาก จนเห็นภาพ เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแต่ละครั้ง และแนวทางแก้ไข ของแต่ละ คณะผู้บริหาร แต่ละรัฐบาล เป็นการเปิดมุมมอง อีกมุมหนึ่ง สำหรับ บุคคลที่ไม่ค่อยได้มีโอกาส เข้าถึงข้อมูล ด้านนี้

ดร.สมชัย วิเคราะห์ไว้ว่า

@ ปีนี้ ไตรมาส 3-4 ศก.เริ่มฟื้น คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโต ประมาณ 4.3 % เพราะ

- มีการเลือกตั้ง มีการใช้จ่ายเงิน จากกิจกรรมการเลือกตั้ง

- นโยบาย   -งบปี 51 ตรงตามกำหนด การเงินผ่อนคลาย

- ค่าเงินบาท   เริ่มลดลง  เงินเริ่มไหลออก

@ รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง

- กระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน

- น่าจะอยู่ได้ไม่นาน ประมาณ ปีครึ่ง

- นักการเมือง ต้องมีการฮั้วกันทางการเมือง ป่วนการเมือง จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่

 

และได้ให้ข้อมูลเชิงทฤษฎีเพิ่ม ไว้ด้วย คือ

เศรษฐกิจไทยที่เราอยากจะให้เป็น คือ

- โตเชิงปริมาณ

- โตเชิงคุณภาพ

- โตอย่างมีเสถียรภาพ

- โตอย่างยั่งยืน

ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของคนไทย   well-being based indicators

- สุขภาพอนามัย  ต้องดีพอสมควร

- ความรู้   ต้องมีระดับหนึ่ง ต้องให้การศึกษากับคน

- ชีวิตการทำงาน  ต้องมีความมั่นคง

- รายได้และการกระจายรายได้ อย่างเหมาะสมและพอเพียง

- สภาพแวดล้อม  ธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ

- ด้านชีวิตครอบครัว มีความอบอุ่น รักใคร่ มั่นคง

- การบริหารจัดการที่ดี ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐดีแค่ไหน

การที่เศรษฐกิจโตอย่างมีเสถียรภาพ คือ

- อัตราเงินเฟ้อ ไม่สูง ต่ำ เกินไป ต้องเหมาะสมไม่เกินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ฝาก สะท้อนกลไกของตลาด ไม่ควรแตกต่างกัน 4 5 % หรือสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

- อัตราการว่างงาน  ต้องต่ำ ไม่ควรเกิน 2%

- ฐานะการคลัง  ต้อง แข็งแกร่ง

- ค่าเงิน   มีความผันผวนน้อย

- ดุลบัญชีเดินสะพัด  คือบัญชีที่บ่งบอกว่า คนไทยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหรือป่าว  - การขายสินค้าและบริการ ของคนไทย กับการซื้อของจากต่างประเทศ มีค่าบวก- ลบ

- ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ  ชี้วัดความแข็งแกร่งทางการเงิน 4 อย่างคือ   ทองคำ   เงินตราสกุลแข็งๆ  พันธบัตรต่างประเทศ และ SDR ( สิทธิการเบิกเงินพิเศษ จาก IMF)   ยิ่งค่ามากยิ่งดี

- หนี้ต่างประเทศ ให้มี น้อย ๆ หน่อย

การขจัดความยากจน   จะต้อง กระจายโอกาส : 4 โอกาส

- กระจายโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมเข้าถึง แหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพ ผ่านระบบธนาคาร

- กระจายโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีการศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้

- กระจายโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม มีงานทำ ตามศักยภาพ และมีระบบที่ยุติธรรม

- กระจายโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เข้าถึง หรือ เป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐาน  ปัจจัย 4 ให้ทุกคน มีบ้านอยู่ ตามฐานะ  เข้าถึงระบบสาธารณสุขของทางการ  มีเครื่องนุ่งห่ม   มีอาหาร

 

สุดท้าย วิทยากรฝากไว้ว่า ไม่ควรแข่งขัน กับประเทศที่ไม่ควรแข่ง เช่น

- จีน อีก ประมาณ 10 ปี จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก

- อินเดีย ประมาณ 15 ปี จะเข้ามาแทน จีน

- ควรเป็นคู่ค้า  อย่าเป็นคู่แข่ง

- เป็นพันธมิตร ทางการค้า

 

เก็บมาฝาก ครับ ถ้า มีข้อเพิ่มเติม เชิญ ทุกๆท่านครับ

 

ชัยพร  นุภักดิ์

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

"ด้านชีวิตครอบครัว
มีความอบอุ่น รักใคร่ มั่นคง"
ชอบมาก ๆ ค่ะ
เขียนเมื่อ 
ชอบข้อนี้มาก ๆ ค่ะ
ด้านชีวิตครอบครัว
มีความอบอุ่น รักใคร่ มั่นคง
เขียนเมื่อ 

        ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแลกเปลี่ยน

  • ขอบคุณครับ คุณเด็กบันทึก  และขอบคุณครับ คุณสิงป่าสัก ที่เข้ามาทักทายครับ

 

รับฟังไว้เผื่อระมัดระวังการใช้ชีวิตในประจำวัน อย่าประมาทถึงแม้ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ หรือหมอดู หรือนักโหราศาสตร์ หรือนักวิเคราะห์ อยู่อย่างพอเพียงเป็นดีที่สุด

เขียนเมื่อ 

เรียน พี่หนุ่มร้อยเกาะ

  • ขอบพระคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ ที่นำมาแลกเปลี่ยน
  • จะนำไป "ต่อยอดทางความคิด" ต่อครับ
  • ขอบคุณครับ คุณ 1/4 กลม
  • เรียกว่า เดินตามรอยฯเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตก็จะเพียงพอครับ
  • ขอบคุณครับ คุณวิศรุต
  • ต่อได้แล้ว นำมา ลปรร.กันนะครับ
  • น่าจะเจอกัน ในงาน km ที่มารวยนะ