ความเห็น 356592

“ทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจไทย”

เขียนเมื่อ 
ชอบข้อนี้มาก ๆ ค่ะ
ด้านชีวิตครอบครัว
มีความอบอุ่น รักใคร่ มั่นคง