ความเห็น 356589

“ทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจไทย”

เขียนเมื่อ 

"ด้านชีวิตครอบครัว
มีความอบอุ่น รักใคร่ มั่นคง"
ชอบมาก ๆ ค่ะ