ทำไมต้องรัฐธรรมนูญ ปี 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นฉบับที่ผ่านกระับวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ จนได้รับสมญานามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

ทำไมต้องรัฐธรรมนูญ ปี 2540

ช่วงนี้นอกเหนือจากกระแสรับ/ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 แล้ว ก็จะมีประเด็นหนึ่งที่พูดกล่าวถึงกันบ่อยคือ รัฐธรรมนูญ ปี 2540  ว่าหากรัฐธรรมไม่ผ่านประชามติ คมช. จะนำรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ ซึ่งก็มีข่าวว่าจะนำรัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้

กลุ่มที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เช่น กลุ่มไทยรักไทย ที่ตอนนี้แปรสภาพเป็นพลังประชาชนไปแล้วก็เรียกร้องให้คว่ำรัฐธรรมนูญที่เขาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ คมช. นำรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 40 ที่เป็นฉบับที่ดีที่สุดมาใช้

 ทำไมต้องรัฐธรรมนูญ ปี 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการเรียกร้องของประชาชน คณะผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญมาจากตัวแทนของประชาชนทุกจังหวัด และจัดทำร่างรัฐธรรมขึ้นโดยความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

ก่อนหน้าจะมีรัฐธรรมนูญปี 2540 ขณะนั้นใช้รัฐธรรมนูญปี 2534 อยู่ วึ่งแม้จะมีการแก้ไขหลายครั้งก็ยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชน เนื่องจากเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)  ประกอบกับประชาชนทั่วไปและนักวิชาการเห็นว่าการที่บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากระบบการเมืองของไทยไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ สมควรร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยพิจารณานำข้อดีของรัฐธรรมนูญประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพของประเทศไทยในเดือนกันยายน 2539 รัฐสภาจึงได้มีมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ม.211 เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 99 คน เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 ซึ่งผ่านกระับวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ จนได้รับสมญานามว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

จึงน่าจะเป็นที่มาว่าทำไมต้องเป็นรัฐธรรมนูญ ปี 2540 เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ไม่ผ่านการทำประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเมืองเรื่องของทุกคน

คำสำคัญ (Tags)#รัธรรมนูญ ปี 2540#รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

หมายเลขบันทึก: 120155, เขียน: 17 Aug 2007 @ 10:14 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อาจิณโจนาธาน
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

ผมว่าต่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 2550 ไม่ผ่าน คมช คงไม่เอาปี 40 ที่ประชาชนช่วยกันร่างกลับมาใช้หรอกครับ  หรือต่อให้เอากลับมาใช้ก็คงมีการแก้ไขปรับปรุงจนคล้ายของปี 50 นี่แหละ

แหม  ก็อำนาจอยู่ในมือ คมช นี่ครับ  จะเอาไงก็ยังได้เผด็จการมันดีอย่างงี้นี่เอง

 

 

เขียนเมื่อ 
ขอน้อมรับความคิดเห็นของคุณอาจิณโจนาธาน  ครับ และยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับ