นวัตกรรมทางการศึกษา กับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

สวัสดีครับลูกศิษย์ชาวสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ติดตาม Blog ทุกท่าน วันนี้ผมได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ร่วมบรรยายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  นักวิชาการ ศึกษานิเทศน์ ที่สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 40 ท่าน ในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่น 2 โดยผมได้รับเกียรติให้บรรยายในเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา

ซึ่งครั้งนี้ผมได้เน้นในเรื่อง Innovation ซึ่งจำเป็นเพราะเป็นยุคที่จะต้องทำงานใหม่ ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา อาจจะมองได้ 4 เรื่อง คือ

1.      Product ใหม่ ๆ

2.      การให้บริการ ( Service) ใหม่ ๆ

3 .      การบริหารจัดการแบบใหม่ ( Branding หรือ Process Management)

4.      นวัตกรรมทางสังคม ( Social Innovation) เช่น ชุมชน การศึกษา   

และครั้งนี้ผมได้จัด Workshop ขึ้น 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มบอกว่าได้อะไรจากการบรรยายให้ครั้งนี้มาโต๊ะละ 1 ประเด็นโป๊ะเชะ ซึ่งแต่ละโต๊ะก็สรุปมาว่าได้อะไร ดังต่อไปนี้

1.      ได้เรื่องการจัดสัดส่วนเวลาซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต (เช่น   50% ทำงานประจำ อีก 50%ทำงานใหม่ ๆ มากขึ้น)

2.      ความรู้ของโรงเรียนของการศึกษาจะต้องสด ต้องคิดนอกระบบและข้าม ศาสตร์ เน้นความจริงและตรงประเด็น

3.      เน้นปัญญาปะทะปัญญา

4.      มีแรงบันดาลใจในการคิดเรื่องนวัตกรรม

5.      3 C คือ Customer, Change Management, Command & Control

6.      การมีความสุขของมนุษย์ จะต้องเริ่มที่ประชาชนที่ดี และการศึกษาจะต้องทำให้คนเป็นประชาชนที่ดีด้วย

ส่วน Workshop เรื่องที่ 2 ผมได้ให้ทุกท่านชมรายการที่ผมกับคุณศุภชัย ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพูดคุยกัน และให้ทุกท่านคิด Project ที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษามากลุ่มละ 1 เรื่อง ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จคืออะไร  ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้คิด project สรุปได้ดังนี้

1.  การพัฒนาศูนย์สื่อ, เทคโนโลยี ให้เข้ากับเนื้อหาหรือ Content (ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา กับ นักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อผลิตสื่อพัฒนาศูนย์ให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากที่สุด)

2.  นวัตกรรมทางสังคมในด้านการศึกษา  การนำนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อสานสัมพันธ์กับต่างประเทศ และมีการจัดค่ายให้ครูต่างชาติเข้ามาสอนนักเรียนก่อน ซึ่งจะมีปัญญาและอุปสรรคก็คือ ความพร้อมของผู้ปกครอง และวัฒนธรรมของต่างชาติ  ความสำเร็จก็คือ นักเรียนที่กลับมาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากขึ้น

3.  การบริหารจัดการแบบใหม่  โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน โดยสอนครูให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูไปกระจายความรู้ให้กับเด็กนักเรียน

4.  การบริหารจัดการแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนโดยใช้ระบบ Online และ Offline ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเพือช่วยนักเรียนที่อยู่ห่างไกล เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

5.  การให้บริการ คือการเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จ One Step Knowledge base ซึ่งจัดเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กหาข้อมูลในสิ่งที่เด็กนักเรียนต้องการ การบรรยายในครั้งนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์และนำไปคิดในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ และมารร่วม Share กันใน Blog นี้นะครับ                                                    

                                                                           จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#bkk

หมายเลขบันทึก: 119803, เขียน: 15 Aug 2007 @ 17:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IIต๋ม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขoบคุJมั่กๆน้าค้า