KM เติมเต็ม QA-MSU ครั้งที่ 1

KPN AC jack

ไม่ได้เจอท่านหัวหน้าใหญ่ของผม (ท่านอาจารย์จิตเจริญ JJ) หลายวันแล้ว เพราะท่านมีภารกิจกู่สร้างสรรค์ พัฒนา มากมาย และสัปดาห์นี้คงไม่ได้ f2f แต่เราชาวศูนย์ฯมีนัดกันเพื่อทำกิจกรรม KM เติมเต็ม QA-MSU ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 50

วันนี้เลยเปิด MSN เพื่อที่จะหารือ และ ลปรร. กับท่านอาจารย์ JJ ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้ ร่าง กิจกรรม ดังนี้


KM  เติมเต็ม  QA  ครั้งที่  1

วันพุธที่  22  สิงหาคม  2550  เวลา  13.30 15.30  น.

  ห้องประชุม  IT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

8   เกริ่นนำหัวข้อ  เครื่องมือจัดการความรู้  ชุดธารปัญญา

โดยรองศาสตราจารย์  นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8   ละลายพฤติกรรมเล็กน้อย

8   กระบวนการกลุ่ม  แบ่งเป็น  6  กลุ่ม  กำหนดหัวปลา  ( KV)  คือ  การให้บริการที่เป็นเลิศ ของหน่วยงาน    (เป็นการจำลองสถานการณ์การใช้ชุดเครื่องมือ  ในเวลาอันจำกัด  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้จริง  และเกิดเครือข่ายการประกันคุณภาพ)

ขั้นตอนที่  1   ตารางแห่งอิสรภาพ

1.1  สมมุติสถานการณ์ว่า  กลุ่มเครือข่ายหน่วยงาน  มมส.  ได้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  กำหนดเป็น  6  ขีดความสามารถหลัก  ( Core  Competence)  เพื่อการบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นเลิศ  กำหนดเป็นตารางแห่งอิสรภาพ  เพื่อประเมินตนเอง  ดังนี้

ขีดความสามารถหลัก

ระดับการดำเนินงาน
1 2 3 4 5
1.  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ          
2.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน  กระชับ  เข้าใจง่าย          
3. ความชัดเจนของระบบการสื่อสาร  หรือคำแนะนำ          
4. ช่องทางเลือกให้บริการหลายรูปแบบ          
5. สถานที่บริการสอดคล้องกับระบบการให้บริการ          
6. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่          
 

1.2  สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายแต่ละหน่วยงาน  มมส.  ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานของตนเอง  ตามขีดความสามารถหลักในตารางแห่งอิสรภาพ  (เอกสารประกอบที่  1)

ขั้นตอนที่  2  ธารปัญญา

2.1  กลุ่มเครือข่ายหน่วยงาน  มมส.  นำระดับความสามารถหลักของแต่ละหน่วยงานกลุ่มเครือข่ายฯ  มาทำเป็นกราฟซ้อนทับกัน  ( FlipChat 1 )

2.2  ทำ  ธารปัญญา  ของระดับขีดความสามารถหลัก  6  ด้าน  โดยกำหนดฝั่งเหนือ  (บนสุด)  และฝั่งใต้  (ล่างสุด)  ในแต่ละขีดความสามารถหลัก  ทำเป็นกราฟกัน ( FlipChat 2 )

ขั้นตอนที่  3 บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.1  สมมุติว่า

  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  1  เลือกขีดความสามารถหลักที่  1  มาพัฒนา
  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  2  เลือกขีดความสามารถหลักที่  2  มาพัฒนา
  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  3  เลือกขีดความสามารถหลักที่  3  มาพัฒนา
  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  4  เลือกขีดความสามารถหลักที่  1  มาพัฒนา
  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  5  เลือกขีดความสามารถหลักที่  2  มาพัฒนา
  • กลุ่มเครือข่ายฯที่  6  เลือกขีดความสามารถหลักที่  3  มาพัฒนา

3.2  สมาชิกกลุ่มเครือข่ายหน่วยงาน  มมส.  กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระดับขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  เช่น

กลุ่มมเครือข่ายฯที่  1  เลือกขีดความสามารถหลักที่  1  มาพัฒนา

ลำดับ

ชื่อหน่วยงานกลุ่มเครือข่าย  มมส. ระดับปัจจุบัน ระดับที่ปรารถนา
1 หน่วยงาน …………. 5 -
2 หน่วยงาน …………. 1 3
3 หน่วยงาน …………. 2 4
4 หน่วยงาน …………. 3 3
5 หน่วยงาน …………. 1 3
6 หน่วยงาน …………. 3 5

   3.3  นำการดำเนินงานระดับปัจจุบัน  กับ  ระดับที่ปรารถนาที่ต้องการเพิ่ม  มาสร้าง  บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ( FlipChat 3 )

8   สมาชิกกลุ่มเครือข่ายหน่วยงาน  มมส.  ที่อยู่บันไดขั้นที่  4  และ  5  (ผู้ให้)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  ผู้ใฝ่รู้

8   ทบทวนกิจกรรม

8   สัญญาใจไฟปรารถนา


สำหรับ KM เติมเต็ม QA-MSU ครั้งที่ 2 จะมุ่งหัวปลาไปที่มาตรฐาน/องค์ประกอบการประกันคุณภาพ เป็นสำคัญ โดยศูนย์ฯทำหน้าที่ เป็นผู้ค้นหา จัดเวที ลปรร. และจัดเก็บความรู้


สำหรับร่าง กิจกรรมนี้ ดูแล้วรวบรัดมาก กับเวลาแค่ 2 ชั่วโมง ที่จะทำให้คุณกิจ ด้านประกันคุณภาพ เข้าใจถึงชุดเครื่องมือธารปัญญานี้ อาจจะต้องปรับใหม่อีกครั้ง  

จริงๆผมก็ไม่เคยใช้เช่นกัน เพียงแต่พยายามศึกษาจากเอกสาร และลอกเลียนแบบจากองค์กรอื่นๆ ที่สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ต คงต้องเรียนรู้ไปร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

คำสำคัญ (Tags)#ธารปัญญา#kmกับงานประจำ#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#เครือข่ายประกันคุณภาพ#kmเติมเต็มqa

หมายเลขบันทึก: 119802, เขียน: 15 Aug 2007 @ 16:39 (), แก้ไข: 08 Apr 2012 @ 19:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • อ่าน KM เติมเต็ม QA-MSU ครั้งที่ 1 ของ ท่าน Jack  P แล้ว เห็นว่า อนุกรรมการ KM-MSU ท่านไหน มีเวลา น่าจะไปร่วม ลปรร. ด้วยนะครับ  ท่าน Jack เห็นเป็นอย่างไรครับ ?
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์อรรณพ

พรุ่งนี้ 17 สค 50 เราจะทำ BAR กัน 5 คน ที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ เวลาประมาณ 13.00 น. เพื่อเรียนรู้ร่วมกันก่อน ลองผิดลองถูกกัน

จริงๆทั้งผมเองก็ยังไม่เคยใช้เครื่องมือชุดธารปัญญานี้เช่นกันครับ แต่พยายามศึกษา เลียนแบบ จากเว็บไซต์

เรียนเชิญนะครับ มานั่งกินกาแฟ ขนมที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ร่วมทั้งอนุกรรมการฯทุกท่าน

ด้วยความเคารพ

กัมปนาท