กำหนดการฝึกอบรมภายนอกปีงบประมาณ 2550

กำหนดการฝึกอบรมภายนอกปีงบประมาณ 2550

สถาบันธัญญารักษ์

 

1.  หลักสูตรฝึกอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์

- เป้าหมาย รุ่นละ 20 คน จำนวน 2 รุ่นรุ่นละ 5 วัน

- วันที่จัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่18-22มิ.ย. 50 ,

รุ่นที่ 2 วันที่ 21-24 ส.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.  หลักสูตรฝึกอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับนักจิตวิทยา

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 50 คน 5 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 23-27 ก.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานจิตวิทยา

3.  หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในคน

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 30 คน 2 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 17-18 พ.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพยาธิ

4 .  หลักสูตรฝึกอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 50 คน 10 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 23 เม.ย. 50 - 4พ.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ

5.  หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรสำหรับดำเนินกลุ่มคลินิกใกล้ใจในชุมชน

- เป้าหมาย รุ่นละ 50 คน จำนวน 7 รุ่น รุ่นละ 2 วัน

- วันจัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ. 50

รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 มี.ค. 50

รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 เม.ย. 50

รุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 เม.ย. 50

รุ่นที่ 5 วันที่ 1-2 พ.ค. 50

รุ่นที่ 6 วันที่ 17-18 พ.ค. 50

รุ่นที่ 7 วันที่ 6-8 มิ.ย. 50

- ผู้รับผิดชอบ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

6.  หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรสำหรับดำเนินกลุ่มครอบครัวบำบัด

- เป้าหมาย รุ่นละ 40 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

- วันที่จัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 ก.พ. 50

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 มี.ค. 50

รุ่นที่ 3 วันที่ 2-4 เม.ย. 50

รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 พ.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุรา

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 50 คน 5 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 2-6 ก.ค. 50 , วีนที่ 6-10 ก.ย. 50

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

8.  หลักสูตรวิทยากรการติดตามการรักษากลุ่มปัญญาสังคม

- เป้าหมาย รุ่นละ 40 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

วันที่จัดอบรม

วันที่ 26-28 ก.พ. 50

วันที่ 27-29 มี.ค. 50

วันที่ 28-30 มิ.ย. 50

- ผู้รับผิดชอบ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

9.  หลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 50 คน 5 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 5-9 ก.พ. 50

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

10. หลักสูตรฝึกอบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุนแรง (Hardcore) 

- เป้าหมาย รุ่นละ 50 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 วัน

- วันที่ จัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 4-8 มิ.ย. 50 

รุ่นที่ 2 วันที่ 11-15 มิ.ย. 50  

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

11. หลักสูตรฝึกอรมการให้บริการปรึกษาผู้ติดยาเสพติดเชิงลึก

- เป้าหมาย รุ่นละ 40 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 วัน

- วันที่จัดอบรม 

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 เม.ย. 50

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-18 พ.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

12. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสารระเหย

- เป้าหมาย รุ่นละ 35 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 วัน

- วันที่จัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 ก.ค. 50

รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 ก.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

13. โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 8

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 1, 200 คน 2 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 18-20 ก.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

14. โครงการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 3

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 450 คน 2 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 14-15 ส.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

15. โครงการมหกรรมการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวตกรรมการบำบัดฟื้นฟูของสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

- เป้าหมาย 1 รุ่น จำนวน 400 คน 2 วัน

- วันที่จัดอบรม วันที่ 18-19 มิ.ย. 50

- ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

16.การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ. 2522

- เป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น ๆ 50 คน  1 วัน / รุ่น

- วันที่จัดอบรม วันที่ 14-15 มิ.ย. 50

- ผู้รับผิดชอบ อนุญาตสถานพยาบาล

17.หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพเยาวชนอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน HED  Complex

- เป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น ๆ 100 คน

- วันที่จัดอบรม รุ่นที่ 1-3 ส.ค. 50 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 ส.ค. 50

- ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#กำหนดการฝึกอบรมภายนอกปีงบประมาณ 2550

หมายเลขบันทึก: 119794, เขียน: 15 Aug 2007 @ 15:21 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)