MSUKM Team B ไปทำอะไร ? (10) : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

Panda
คาดว่าช่วงบ่ายอาจจะมี MSUKM team B ที่ได้รับมอบหมายอีกสองสามท่านมาร่วมสังเกตุการณ์

 

    

     เช้าวันที่ 15 สิหาคม 2550 ได้ไปร่วมสังเกตุการณ์ โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรทางการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่จัดขึ้นเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ทางกองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยได้เคยจัดมาแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นทาง MSUKM team B  ได้เข้าไปร่วมสังเกตุการณ์ด้วย ในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยจึงได้แจ้งโครงการต่อยอดนี้มายัง ฝ่ายวิชาการฯ เพื่อทราบ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ในฐานะคุณเอื้อของเรา ได้มอบหมายให้ MSUKM team B หรือคณะอนุกรรมการจัดการความรู้  จำนวน 3 คน ไปร่วมสังเกตุการณ์และจับภาพ
        การเปิดงานเป็นไปอย่างกันเองโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์    ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การlสืบค้นเอกสาร โดย อาจารย์รุ่งฤดี ภูชมศรี   ก่อนที่จะพักรับประทานอาหารว่าง แล้วต่อด้วยการบรรยายเรื่อง การใช้ EndNote”  โดย อาจารย์มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ  ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการ บรรยายเรื่อง การเขียนผลงานวิจัยลงวารสาร โดย Professor Dr. Frank Peter Schelp.
         บรรยากาศการเปิดงานและการฟังการบรรยาย ประกอบการทดลองฝึกการใช้วิธีค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากข้อมูล Online ต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บของ สำนักวิทยบริการของ มมส. เป็นไปอย่างกันเอง ระหว่างผู้บรรยายกับผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้เข้าการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิตปริญญาโท และ ปริญญาเอกของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  การอบรมจึงเป็นไปอย่างสบาย ๆ และ มีความสุข ผู้บรรยายก็บรรยายไป และสาธิตไป ผู้เข้าอบรมก็ทำตามบ้าง ทำงานอื่นบ้าง ทะยอยกันมาเรื่อย ๆ  เป็นบรรยากาศไม่แตกต่างไปจากที่ผมเคยสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิต มมส.
         ผมสามารถร่วมสังเกตุการณ์ได้ในช่วงแรกเท่านั้น คาดว่าช่วงบ่ายอาจจะมี
MSUKM team B ที่ได้รับมอบหมายอีกสองสามท่านมาร่วมสังเกตุการณ์  ด้วยนะครับ ถ้าไม่ลืมหรือติดภาระกิจอื่น ๆ  ในช่วงเช้าผมคาดว่าจะมี MSUKM team B ท่านอื่นมาด้วย แต่ก็ไม่เห็นครับ……5555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Panda

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#จับภาพ#คณะสาธารณสุขศาสตร์#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#msukm#พัฒนางานวิจัย#team b

หมายเลขบันทึก: 119764, เขียน: 15 Aug 2007 @ 12:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)