ความมั่นใจในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ KM


ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ความมั่นใจในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิต

ความมั่นใจในตนเอง  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และ KM


ผมอ่านบทความเรื่อง Ambition : Why Some People Are Most Likely to Succeed ในนิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ ๙ มค. ๔๙ ด้วยความสนใจยิ่ง     เพราะว่าผมสนใจวิธีการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักดึงศักยภาพของตนเองออกมาทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่สังคม    บทความนี้ยกผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “ความทะเยอทะยาน” ในหลากหลายด้าน     ผมจะไม่สรุปมาทั้งหมด    จะยกมาบันทึกเฉพาะส่วนที่ผมสนใจเท่านั้น

  • ผมอยากใช้คำว่า “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” มากกว่าคำว่า “ความทะเยอทะยาน”      บทความบอกว่ามีผลการวิจัยแสดงว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง     ที่ทำให้คนมีความมุ่งมั่น ที่ฝรั่งเรียกว่า persistence คือมีความสามารถในการพุ่งความสนใจในงานใดงานหนึ่งอย่างไม่ละลด ไม่ท้อถอย จนงานสำเร็จ     เขาทดลองให้ นศ. ทำงานอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้วัดระดับความมุ่งมั่นของแต่ละคนได้     และในเวลาเดียวกันนั้นก็วัดการทำงานของสมองด้วยเครื่อง MRI    พบว่าคนที่มีระดับความมุ่งมั่นสูง มีการทำงานของสมองบริเวณ limbic สูง     โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ 0.8 ซึ่งนับว่าสูงมาก 
  • นอกจากความฉลาด (IQ) แล้ว    คุณสมบัติด้านความอดทน    ต่อสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย  เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต    เขายกตัวอย่าง Franklin D. Roosevelt ได้เรียนรู้คุณสมบัติด้านความอดทน และต่อสู้กับอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย จากการเป็นโปลิโอ    จึงได้เป็นประธานาธิบดีที่ได้ชื่อว่าเก่งมาก ของสหรัฐอเมริกา     เขาคิดว่าถ้าไม่เป็นโปลิโอ รูสเวลท์ จะไม่เก่งขนาดนี้   
  • วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง และมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในอนาคตนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว    แต่นักจิตวิทยาเห็นพ้องกันว่า    การที่พ่อแม่ตั้งเป้าไว้สูงแต่สมเหตุสมผล    คอยชื่นชมความสำเร็จ และไม่ตำหนิเมื่อล้มเหลว  จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  
  • ธรรมชาติของเด็กจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาตั้งแต่เกิด     แต่จะมีแนวโน้มลดลงได้ง่ายในช่วงเริ่มวัยหนุ่มสาว     กลายเป็นคนไม่มีพลังกระตุ้น    นำไปสู่ชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จ    นักจิตวิทยาบอกว่าพ่อแม่และครูจะช่วยได้โดยอย่าไปเน้นพูดถึงความฉลาดเฉลียว หรือความสำเร็จ ของเด็กมากนัก   แต่ให้ชื่นชมความมานะพยายามของเด็กมากกว่า     เด็กควรได้รับคำแนะนำอยู่เสมอว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 

      บทความนี้เน้นที่เด็ก    เน้นการเรียนรู้ของเด็ก สำหรับเตรียมตัวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่ฝรั่งเรียกว่าเป็น high achievers     แต่ผมกลับมองว่าหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับผู้ใหญ่    และหลักการและกิจกรรม KM คือรูปธรรมของการดำเนินการตามแนวคิดนี้

วิจารณ์ พานิช
๙ มค. ๔๙
บนรถบัสเดินทางไป จ. พิจิตร

หมายเลขบันทึก: 11951เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2006 20:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 18:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

น่าสนใจมากครับ  ระดับความมุ่งมั่นสูง ถ้าจะพูดให้เต็มความก็ว่า ระดับความรู้สึกมุ่งมั่นสูง(จิต) ในภาคของอารมณ์ มีสหสัมพันธ์กับกิจกรรมของ Limbic system(วัตถุ/กาย)สูงถึง .80 นับเป็น Fact ที่ยืนยันสมมติฐานที่ว่า จิตของมนุษย์ไม่ได้ล่องลอยจากภายนอกมาเข้าร่างของคน  แต่มันอยู่ในตัวคน โดยมีระบบ Limbic ทำหน้าที่เป็นภาวสันนิษฐาน(วัตถุ/กาย) และผลจากกิจกรรมของมัน(กระบวนการ)ออกมาเป็น ความรู้สึก(Conscious)(จิต)

อันที่จริง การคัดเลือกคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เราต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นเช่นนี้  ซึ่งเราวัดได้จากกระบวนการสัมภาษณ์  แต่นี่เป็นเพียงอุดมคติครับ  มันขัดแย้งกับระบบที่ต้องการในแง่ธุรกิจการศึกษา

สุภานัน แสงศักดิ์

ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน การสร้างเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง แต่เราก็ต้องระลึกอยู๋เสมอว่า ความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ปราศจากความทุกข์และสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย ไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเองหรือจะมาจากบุคคลรอบข้างที่เรามีการปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่ตลอดเวลา

เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง แน่วแน่ ไม่โอนอ่อนไปตามสิ่งใดที่เข้ามากระทบ คือจะต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหามองให้ทะลุ ว่าสิ่งนั้นๆ เราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในระดับใดที่จะไม่ทำให้ตัวเราเองได้รับผลกระทบที่เลวร้ายทางด้านจิตใจ และไม่ทำร้ายใครให้เจ็บปวดจากการกระทำของเรา อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก การไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ต้องคำนึงอย่าให้บกพร่องได้

 ขอให้ทุกคนตั้งสติให้มั่น ดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของคุณธรรม อันดีงาม แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขในทุกๆ วันของการมีชีวิต สวัสดี...

 

กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้ป่วยยาเสพติดอยากได้ข้อแนะนำ และวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ

                ขอบคุณค่ะ

ึคุณสุภานัน แสงศักดิ์ ช่วยติดต่อกลับด้วย เราเป็นเพื่อนเก่าของเํธอ หรือถ้าใครมีอีเมลของคุณ สุภานัน แสงศักดิ์ ช่วยดิดต่อด้วยที่ อีเมล noiyo@chaiyo.com จะขอบคุณอย่างสูง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี