เนื้อหาการประชุมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 4 ที่ ม.มหาสารคามเมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2549 สมาชิกเครือข่ายฯ สามารถรับชมผ่านทางInternet (สำหรับท่านที่ไม่ได้รับ CD) ได้ที่ http://vod.msu.ac.th/streming/ukm48/index.htm/