ธัญกร 32

วันที่ 29
   วันนี้มาเข้างานตอน 8.20 น.ค่ะ วันนี้มาถึงก็มาคุยกับพี่โตเรื่องที่เมื่อวานพี่ป๋วยได้แนะนำอะไรไปบ้าง ก็เล่าให้พี่โตฟัง วันนี้พี่โตเลยถามว่าวันนี้พี่ป๋วยไม่อยู่ ก็เลยขอขึ้นไปทำ Photoshop ตามเดิม แต่ก็ไม่เดิมหรอกค่ะ เพราะพี่โตเค้าก็จะมีของเล่นใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้กันอยู่เรื่อยๆ พอซัก เกือบๆ 9 โมงก็ขึ้นไปข้างบนห้องตัดต่อพี่โตก็ขึ้นมาพร้อมๆกัน เราก็มาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะนั่งเล่น Photoshop ไปพลางๆระหว่างที่ยังว่างๆอยู่ก็นั่งทำรูปที่ไปถ่ายกับเพื่อนๆมาพี่โตหันมาเจอก็เลยมาเพิ่มเติมความรู้อีกซะยาวเยียด พี่โตบอกว่าวันนี้อยากรู้เรื่องเทคนิคการผสมภาพด้วยEffectsต่างๆหรือเปล่า ก็ตอบพี่เค้ากลับไปว่าอยากสิ พี่โตก็จัดให้เลย การทำให้เป็นรูปตา(ตาคนน่ะค่ะ)เอาแบบที่เคยๆเจอจะได้ไม่ไกลตัวเกินไป
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
ขั้นตอนที่1
       ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาขนาดไหนก็ได้
ขั้นตอนที่2
       สร้าง Layer ใหม่โดยคลิ๊กที่ไอค่อนรูปกระดาษให้ทำการไล่เฉดโดยให้ไล่เฉดแบบ Foreground to Background และกำหนด Foreground = สีแดง Background = สีดำ
ขั้นตอนที่3
       พอเราทำการไล่เฉดแล้วให้สร้าง Layer ใหม่เหนือ Layer เดิมแล้วทำการสร้าง รูปบอล 3 มิติขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นสีขาว ( Foreground = RGB = 255 , สีขาว) และจุดรวมแสงใน Rander --> Linghting Effects ให้อยู่ตรงกลางของวงศ์กลม
ขั้นตอนที่4
       ให้สร้าง Layer ขึ้นมาใหม่แล้วสร้างเส้น Selection(Foreground = สีน้ำเงินเข้ม)ให้อยู่ที่จุดรวมแสงของบอล 3 มิติแล้วก็เล่นEffects ให้โชว์หัวแปลงลักษณะต่างๆโดยการโชว์นั้นให้มาที่ Window --> Show Brushes แล้วใช้หัวแปลงในขนาดประมาณซัก 45 แล้ว Paint (ให้ Foreground = สีขาว) ลงไปที่บอล Layer3
ขั้นตอนที่5
       เสร็จแล้วให้สร้างเส้น Selection ลักษณะวงลีครอบแล้วจะได้ภาพตามที่เราต้องการ
ขั้นตอนที่6
       แล้วให้การทำงานมาที่ Layer1 ( Layer ที่ทำการไล่เฉด ) แล้วให้มาที่ Filter --> Distort --> ZigZag ปรับค่า Amount = -98 , Ridges = 20 , Style = Pond rippples
ขั้นตอนที่7
       เสร็จแล้วให้สร้างเส้น Selection  (ลักษณะการทำงานอยู่ที่ Layer1) ข้างนอกโดยมาที่ Select --> Invert  จะเห็นว่ามีเส้น Selection ข้างนอกออกมาซ้อนกันแล้วทำการ Delete (โดย Background เป็นสีดำ)
ขั้นตอนที่8
       แล้วให้เส้น Slection  (ลักษณะการทำงานอยู่ที่ Layer1) มีเส้นเดียวโดยมาที่ Slect --> Invert จะเห็นว่ามีเส้น Selection เส้นเดียว แล้วให้มาที่ Filter --> Distort --> Twirl ให้ปรับค่า Angle = 999
ขั้นตอนที่9
       แล้วให้มาที่ Filter --> Radial Blur ปรับค่า Amount = 100 , Blur Method = Zoom (ลักษณะการทำงานอยู่ที่ Layer1)
ขั้นตอนที่10
       เสร็จแล้วให้ทำการ Feather โดยมาที่ Select --> Feather Selection ปรับค่า  Feather Radius =  5 Pixels แล้วกลับการทำงานมาที่ Background  โดยมีเส้น Selection ซ้อนกันข้างนอกแล้วมาที่อุปกรณ์ Linear Gradient Tool (อุปกรณ์ไล่เฉดสี) ให้ไล่เฉดแบบ Spectrum (โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่อุปกรณ์ไล่เฉด) แล้วให้กดปุ่ม Delete (Background=สีดำ)จะได้ภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ
งานต่อไปเป็นการรวมEffectsและภาพมาสร้างเป็นชิ้นงาน
การสร้างEffects
ขั้นตอนที่1
       ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้ตามชิ้นงานที่เราจะทำ
ขั้นตอนที่2
       จากนั้นให้สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วพร้อมกับใช้อุปกรณ์ Marquee Tool สร้างเส้น Selection  รูปวงรีขึ้นมา
ขั้นตอนที่3
       ให้อุปกรณ์ Gradient Tool ไล่เฉดสีให้เลือกแบบ Copper ไล่เฉดสีลักษณะเฉียงจะได้ภาพที่เราต้องการ
ขั้นตอนที่4
       เสร็จแล้วให้มาที่ Filter ---> Noise --> Add Noise ปรับค่าต่างๆ
ขั้นตอนที่5.
      เสร็จแล้วให้มาที่ Filter --> Distort --> Twirl ให้ปรับค่า Angle = 999 แล้ว OK
ขั้นตอนที่6
       ให้ยกเลิกเส้น Selection โดยมาที่ Select --> Deselect แล้วให้มาที่ Edit --> Transform --> Distort
ขั้นตอนที่7
       ให้มาที่ Edit --> Transform --> Distort แล้วปรับให้เหมื่อนเดิมจนภาพมีลักษณะฟุ้งกระจายออกด้านข้าง
ขั้นตอนที่8
       จากนั้นให้ Move Layer ที่ทำ Effects ขึ้นข้างบนแล้วทำการ Load Selection (Select --> loadselection)ขึ้นมาแล้วทำการ Copy แล้ว Paste จะได้ layer ใหม่ขึ้นมาแล้วมาที่  Edit --> transform --> Filp Vartical เพื่อทำการพลิ๊กภาพแล้ว Move ภาพนั้นให้ได้
ขั้นตอนที่9
       จากนั้นให้รวม Layer (Merge Layer)ทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วทำการ Load Selection ที่รวมเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วทำการ Rotate (Edit --> Transform --> Rotate)ให้ได้
ขั้นตอนที่10
       จากนั้นให้รวมเป็น Layer เดียวเสียแล้วทำการ Load Seletion Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วทำการ Copy แล้วทำการ Rotate เสร็จแล้วรวม Layer ให้เป็น Layer เดียวอีกครั้ง
ขั้นตอนที่11
       จากนั้นให้เปลี่ยนสีเป็นสีที่เราต้องการโดยมาที่ Image --> Adjust --> Hue/Saturation ให้ปรับค่า Hue ตามใจชอบ
ขั้นตอนที่12
       จากนั้นให้เปิดไฟล์ภาพที่เราจะมาประกอบกับ Effects ที่เราสร้างขึ้น แล้วทำภาพนั้นให้เกิดเส้นSelection โดยใช้อุปกรณ์ Lasso Tool ตัดหรือใช้อุปกรณ์ Magic Wand Tool ทำให้เกิดเส้น Selection ขึ้นมาแล้วทำการCopy
ขั้นตอนที่13
       ให้ทำการ Paste ลงที่ไฟล์ที่ทำ Effects เสร็จแล้วทำการ Rotate ให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมซะ
ขั้นตอนที่14
       ให้โหลดเส้น Selection Layer ใหม่ที่ทำการ Paste ขึ้นมาแล้วมาที่ Select --> Modify --> Expand ปรับค่าเท่ากับ 1
ขั้นตอนที่15
       ให้สร้าง Layer ใหม่อยู่ใต้ Layer ที่กำลังโหลด Selection อยู่แล้วทำการ Fill สีขาวลงไป (Edit --> Fill Use = White แล้วให้ยกเลิกเส้น Selection แล้วมาที่ Filter --> Blur --> Gaussian Blur ให้ปรับค่าRadius = 2.0
ขั้นตอนที่16
       ให้สร้างตัวอักษรโดยใช้ Effectsต่างๆมาประกอบทำให้ภาพที่ออกมานั้นสมบูรณ์ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
       พอถึงเวลาเที่ยงก็ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ พอบ่ายโมงก็ขึ้นมาข้างบนห้องตัดต่อตามปกติ แล้วก็มาทำ Photoshop กันต่อ วันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการรู้อะไรเกี่ยวกับ Effect ซะมากกว่าค่ะ
คราวนี้มาดูกันต่อ ต่อไปเป็นการทำ Effects วัตถุพุ้งออกจาก browser
ขั้นตอนการทำ(สมมุติว่าเป็นรถ)
ขั้นตอนที่1
      เปิดไฟล์ภาพสองไฟล์ที่เราจะมาประกอบทำ Effects ขึ้นสองไฟล์
ขั้นตอนที่2
       จากนั้นทำการเลือกภาพรถที่เราเตรียมใว้แล้วทำการตัดโดยอุปกรณ์ Lasso Tool แล้วทำการ Feather
( Selec --> Feather = 2 Pixels ) แล้วทำการ Copy (edit ---> Copy )แล้วสร้างไฟล์ใหม่ ( File --> New )เมื่อได้ไฟล์ใหม่แล้วทำการการ Paste รูปภาพลงไป ( Edit ---> Paste )
ขั้นตอนที่3
       จากนั้นกลับการทำงานมาอยู่ที่รูปภาพ Browser ที่เราเลือกทำการสร้างเส้น Selection รอบรูปภาพ
( Selct --> All ) ก็จะเกิดเส้น Selection แล้วทำการ Copy แล้วทำการ Paste ภาพลงไปแล้วให้ดัดภาพ
โดยมาที่ Edit --> Transform --> Distort แล้วทำการดัดภาพ
ขั้นตอนที่4
       จากนั้นให้ทำกลับการทำงานมาที่รูปภาพรถที่เราตัดใว้แล้วทำการ Load Selection รูปรถขึ้นมา ( select --> load Selection ) แล้วทำการ Copy แล้วกลับการทำงานมาที่รูปภาพ Browser แล้วทำการ Paste ก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วทำการหมุน ( Edit ---> Transform --> Rotate ) หมุนและทำการหดภาพ
( Edit ---> Transform ---> Scale )
ขั้นตอนที่5
       จากนั้นให้การทำงานยังอยู่รูปรถแล้วทำการ Load Selection ขึ้นมาแล้วทำการ Move Selection โดยให้
ใช้อุปกรณ์ Marquee Tool เลื่อนห่างออกจากตัวรถนิดนึงแล้วทำการ  Feather = 5 แล้วสร้างเส้น Selection ด้านนอกขึ้นมา ( Select ---> inverse ) เสร็จแล้ว Delete
ขั้นตอนที่6
      จากนั้นให้ทำการ Load Selection รถขึ้นมาแล้วทำการ Paste ก็จะได้ Layer ใหม่(Layer3) แล้วทำการ Motion Blur ( Filter ---> Blur --> Motion Blur ) ปรับค่าต่างแล้วแต่ต้องการ เสร็จแล้วทำการ Move ภาพออกมาด้านหลังนิดหนึ่งแล้วทำการปรับค่า Opacity ของ Layer = 75
ขั้นตอนที่7
       จากนั้นให้กลับการทำงานมาที่ Layer2 (ภาพรถปกติ)แล้วทำการสร้างเส้น Slection รูปวงกลมใว้ล้อหน้า
โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool แล้วมาที่ Filter --> Blur --> Radial Blur แบบ Spin ให้ปรับค่า
Amount = 50 ก็จะได้ภาพแล้วทำการทำ Effects ที่ล้อด้านหลังอีกจะได้ภาพที่ต้องการ
ขั้นตอนที่8
       จากนั้นให้สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาให้อยู่ข้างใต้ Layer1 โดยมาที่ Backgound แล้วทำการคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษ ( Create new layer ) แล้วใช้อุปกรณ์ Paint Brushes แล้วทำการโชว์อุปกรณ์ Brushes ( Window ---> Show Brushes )แล้วให้เลือกหัวแปลงดังตัวกล่าวแล้วก็ทำการ Paint ให้เหมือนลักษณะ
เงาเมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำการปรับค่า Opacity Layer = 50 ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
งานสุดท้ายค่ะ เป็นการทำเทคนิคการสร้างภาพกระจายแสง
ขั้นตอนการทำ
ขั้นตอนที่1
       เปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการนำมาตกแต่งเข้ากับ Effects
ขั้นตอนที่2.
       จากนั้นเป็นการสร้าง Effects การสร้างเปลวไฟขึ้นมาประกอบกับภาพ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้
- สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาขนาดใดก็ได้ตามที่เราต้องการ โดยมีพื้นหลังเป็นสีดำ
- จากนั้นทำการสร้าง Layer ใหม่โดยคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer
- เสร็จแล้วให้ใช้อุปกรณ์ Paint Brush โดยเลือกหัวแปลงWindow--->Showbrushes )ตามต้องการและทำรูปร่างขึ้นมา
-  จากนั้นทำการหมุนภาพที่เราทำขึ้นมาจาก Paint Brush ตามแนวขวาง โดยใช้คำสั่ง Edit ---> Trasform ---> Rotate 90? CW จากนั้นมาที่ Filter ---> Stylize ---> Wind กำหนดค่าดังนี้ Method = Wind และ Direction = From the right 
- จากนั้นทำการกลับภาพให้เป็นเหมือนเดิมโดยมาที่ Edit ---> Trasform ---> Rotate 90? CCW แล้วทำการ Ripple โดยมาที่ Filter ---> Distort ---> Ripple ให้ปรับค่าตามที่กำหนดตั้งแต่แรก ( ค่า Amount = 100 และ Size = Medium แล้วก็ OK ) ก็จะได้ภาพที่เราต้องการ
- จากนั้นขั้นตอนต่อไปให้ทำการเปลี่ยน Mode โดยมาที่ Image ---> Mode ---> Grayscale  ไม่ต้องทำการ Faltten โดยเลือก Don't Flatten 
- แล้วก็ทำการเปลี่ยน Mode เป็น Indexed Color ( Image ---> Indexed Color )ตรงนี้ให้ทำการ Flatten Layers ( Flatten layers? = OK ) Layer กับ Background จะรวมเข้าด้วยกัน
- จากนั้นทำการเปลี่ยน Mode เป็น Color Table ( Image ---> Mode ---> Color Table ให้เปลี่ยน
Table เป็น Back Body เมื่อทำการ OK ก็จะได้เปลวไฟที่เราต้องการ แล้วให้ตัดภาพเปลวไฟโดยใช้อุปกรณ์
ในการตัด Lasso Tool เสร็จแล้ว Copy 
ขั้นตอนที่3
       จากนั้นทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยให้ขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่ทำการ Copy แล้ว Paste ( Edit ---> Paste )
ขั้นตอนนี่4
       จากนั้นให้ทำการยืดภาพ Effects ที่ได้โดยมาที่ Edit ---> Tarsform ---> Scale ออกไปด้านข้างเล็กน้อย
ขั้นตอนที่5
       จากนั้นให้ทำการ Zoom ภาพโดยมาที่ Filter ---> Blur ---> Radial Blur ให้เลือก แบบ Zoom 
Amount = 100 ค่าต่างๆคงที่ เสร็จแล้ว OK ก็จะได้ภาพที่ต้องการ
ขั้นตอนที่6
       จากนั้นกลับการทำงานมาที่ไฟล์ภาพที่เราเตรียมไว้ แล้วทำการตัดภาพมาใส่ที่ ไฟล์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น ถ้าเกิดเรา Paste ลงมาแล้วมันมีขนาดใหญ่เกินก็ให้ย่อลงมาโดยมาที่  Edit ---> Tarsform ---> Scale ทำให้ขนาดภาพพอดีๆ กับพื้นที่ก็จะได้ภาพที่ต้องการ
ขั้นตอนที่7
       จากนั้นให้ทำการสร้างเส้น Selection โดยใช้อุปกรณ์ Lasso Tool ตามตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดความกลมกลืนกับพื้นหลัง แล้วทำการ Feather ( Select ---> Feather =15 ) เสร็จแล้ว  Delete ( กี่ครั้งก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลง )ในส่วนของภาพที่เราเตรียมไว้
ขั้นตอนที่8
       ทำการตกแต่งโดยการเสริมตัวอักษรเรืองแสงเข้าไปก็เสร็จแล้วค่ะ คราวนี้ก็จะได้ภาพกระจายแสงตามที่เราต้องการ
       4.40 น.ก็ได้เวลากลับบ้านค่ะ เกินเวลาไป 10 นาที วันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ Effects  ต่างๆมากมายเหมือนกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนรู้กันใหม่นะคะ
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธัญกรความเห็น (0)