ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๓๓

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เน้นการจัดการความรู้ เพื่อเคลื่อนองค์การ

ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๓๓

 หลังจากการจัด "ยุทธศาสตร์การทำงานฯ รุ่นที่ ๓๒" สำเร็จลุล่วงไปที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ ท่าน ทีมงานศูนย์ฯ จะจัดรุ่นที่ ๓๓ ต่อไป ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ณ โรงแรมเจริญธานี หลักสูตรดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค ทันสมัย โดยการนำ

 การจัดการความรู้  มาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนองค์การ ร่วมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรจะประกอบด้วยการบริหารองค์กรยุคปฏิรูประบบราชการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่าย การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิทยากร เช่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อาจารย์แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ อาจารย์นพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน ก.พ และ มีการอภิปรายนำเสนอ Tacit Knowledge เป็นต้น

ภาพบรรยากาศ การ "เล่าประสบการณ์ตรง หรือ Tacit Knowledge" ที่ได้รับการปรับเพิ่มเวลามากกว่าเดิม เพื่อจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนกับวิทยากร

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#การบริหารจัดการ#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

หมายเลขบันทึก: 11938, เขียน: 11 Jan 2006 @ 17:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พิชชา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
มีการประชุมทีมงาน AAR เพื่อพัฒนาการทำงานสรุปดังนี้ค่ะhttp://gotoknow.org/archive/2006/01/12/08/32/36/e11984