One Stop Service (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ม.ข ขยายงานบริการเพื่อประชาชนไปที่ศูนย์การค้า Big C

One Stop Service (๑)

 หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ อาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์(เสื้อสีขาวซ้ายมือ) ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

 ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.(เกิยรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย และ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ธีระ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รศ.นสพ.ประจักษ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฐานะอนุกรรมการศูนย์ฯ ผอ.กองคลัง  คุณสุนารถ ตัวแทนจาก กองการเจ้าหน้าที่ คุณอัสนี ตัวแทนจากสำนักบริหารและบริการวิชาการ คุณเอื้องฟ้า และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.สุวัฒน์ และ คุณพิชัย ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ โดยสรุป งานที่จะเพิ่มในการบริการ One Stop Service ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางจะมีดังนี้

๑.การขายใบสมัครสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๒.การรับสมัครบุคคลากรเข้ามาสอบแข่งขัน หรือ คัดเลือกเพื่อบรรจุใหม่

๓.การขายแบบจัดซื้อ จัดจ้าง ต่างๆของ คณะ/หน่วยงาน

๔.การจัดจำหน่ายตำรา หรือ ผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์ หรือ บุคลากร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
การขายแบบจัดซื้อ จัดจ้าง ต่างๆของ คณะ/หน่วยงาน ในส่วนของคณะฯต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่คะ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านเลขานุการคณะฯบุญ

 ทางท่าน ผอ.กองคลัง ท่านสุนารถจะประสานเรื่องขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งครับ

JJ